Vehbi Koç Vakfı Ansiklopedisi size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmakta. Onaylamanız durumunda çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız. Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

GLODEM

GLODEM, tam adı KÜRESELLEŞME, BARIŞ VE DEMOKRATİK YÖNETİŞİM ARAŞTIRMA MERKEZİ, İngilizce adı THE CENTER FOR RESEARCH ON GLOBALIZATION, PEACE, AND DEMOCRATIC GOVERNANCE, Koç Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren araştırma merkezi. 2004 yılında, öğretim üyeleri arasında küreselleşmenin ulusal ve uluslararası siyasal ve ekonomik dinamikler ve etkileşimler üzerindeki etkilerini konu alacak bir iletişim ve tartışma ağı olarak oluşturulmuş; 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) onayıyla bir araştırma merkezine dönüşmüştür. Merkezin başlangıçtaki iki temel uzmanlık alanı olan küreselleşme ve siyasal iktisat ile yönetim ve demokratik yönetişim konularına daha sonra barış ve çatışma çözümü de eklenmiştir. GLODEM uzmanlık alanlarına giren konularda araştırmalar yürütmekte, konferanslar ve toplantılar düzenlemektedir.

GLODEM’in düzenlediği toplantılardan bazıları
 
2011:
The Global Financial Crisis and the European Periphery (Küresel Mali Kriz ve Avrupa’nın Çevre Ülkeleri)
Politics of Ordinary People: Understanding the Revolutions in the Middle East (Sıradan İnsanların Siyaseti: Ortadoğu’daki Devrimleri Anlamak)
Glodem Young Scholars Workshop: The Global Economic Crisis: Implications for Regional and Global Governance (Glodem Genç Bilim İnsanları Çalıştayı: Küresel Ekonomik Kriz: Bölgesel ve Küresel Yönetişime Etkileri)
Glodem Panel Discussion: New Turkish Policy in Turbulent Times (Glodem Panel Tartışması: Çalkantılı Zamanlarda Türkiye’nin Yeni Politikası)
Glodem Panel Discussion: Eurozone Sovereign Debt Crisis and Global Implications (Glodem Panel Tartışması: Avro Bölgesi Borç Krizi ve Küresel Etkileri)

2014:
Stanford University Program on Arab Reform and Democracy Fifth Annual Conference: Political Change in the Arab World: Internal Dynamics and Regional Actors (Stanford Üniversitesi Arap Reform ve Demokrasi Programı V. Yıllık Konferansı: Arap Dünyasında Siyasal Değişme: İç Dinamikler ve Bölgesel Aktörler)
Crisis and Resilience of Neo-Liberalism: Lessons from the Great Financial Crisis (Neo-Liberalizmin Krizi ve Esnekliği: Büyük Mali Krizin Dersleri)
Turkish International Political Economy Society (TIPES) Conference (Türkiye Uluslararası Siyasal İktisat Derneği [TIPES] Konferansı) 
Koç University & Fudan University Joint International Conference: Turkey & China in the Age of Brics (Koç Üniversitesi ve Fudan Üniversitesi Ortak Uluslararası Konferansı: Brics Çağında Türkiye ve Çin)

2015:
MIKTA and Relevance of Regional Powers in Global Governance (MIKTA ve Bölgesel Güçlerin Küresel Yönetişimdeki Önemi)
TIPES Interdisciplinary Workshop: The Political Economy of Contemporary Turkey (Disiplinlerarası TIPES Çalıştayı: Çağdaş Türkiye’nin Siyasal İktisadı)
International Workshop on Institutional and Policy Design in Financial Sector Reform (Mali Sektör Reformunun Kurumsal ve Politika Tasarımı Üzerine Uluslararası Çalıştay)

2016:
TIPES 2nd Interdisciplinary Workshop: Politics in Hard Times; Emerging Markets after the Global Recession (II. Disiplinlerarası TIPES Çalıştayı: Zor Zamanlarda Siyaset; Yükselen Pazarlar ve Küresel Resesyon)
Workshop on Turkish Multinational Corporations Abroad (Yurtdışındaki Çokuluslu Türk Şirketleri Çalıştayı)
TIPES 2nd International Conference (TIPES 2. Uluslararası Konferansı)

2017:
Çin ve Uluslararası İlişkilerin Geleceği Paneli

2018
Istanbul Workshop on Transnational Dimensions of Nonstate Armed Groups (Devlet Dışı Silahlı Grupların Ulusaşırı Boyutları Üzerine İstanbul Çalıştayı)
Abadan Unat, Nermin

2012 yılında eğitim alanında verilen Vehbi Koç Ödülü’nü alan siyaset bilimci.

İNCELE