Vehbi Koç Vakfı Ansiklopedisi size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmakta. Onaylamanız durumunda çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız. Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Koç Üniversitesi

Vehbi Koç Vakfı (VKV) tarafından İstanbul’da kurulan özel yükseköğrenim kurumu.1993 yılında İstinye’deki geçici kampüsünde öğretime başlamış, 1999 yılında Rumelifeneri’ndeki daimi kampüsüne taşınmıştır. Ana misyonu üstün yetenekli gençleri yetkin öğretim görevlileriyle bir araya getirerek yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, uluslararası nitelikte mezunlar yetiştirmek ve örnek bir eğitim ve araştırma kurumu olarak bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmaktır.

Tarihçe

Vehbi Koç ve içlerinde Koç Ailesi üyelerinin de yer aldığı VKV yöneticileri, 1988 yılında Koç Özel Lisesi’nin (bkz. Koç Okulu) açılmasının ardından bir üniversite kurma fikri üzerinde çalışmaya başladılar. Eylül 1988’de yapılan VKV İdare Heyeti toplantısında bir Üniversite İcra Komitesi’nin kurulması ve üniversite için bir Olabilirlik Raporu hazırlanması kararlaştırıldı. Raporu hazırlama görevini Prof. Bülent Gültekin, Prof. Özer Ertuna, Prof. Işık İnselbağ ve Prof. Seha Tiniç üstlendi. Komitenin yürüttüğü çalışmalar sonucunda küçük boyutlu fakat yüksek nitelikli bir başlangıcın uygun olacağı sonucuna varıldı. Okul bağımsız olarak yönetilecek, öğrencilerini kendisi seçecek, en yetenekli gençlere en nitelikli eğitimi verip onları bir an önce ülkeye verim sağlar duruma getirecek, “dört başı mamur” bir bilim kurumu, bir “mükemmeliyet merkezi” olmayı hedefleyecekti. Raporda ilk aşama için Fen, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü’nden oluşan üç birimli bir yapı öneriliyordu.

VKV İdare Heyeti’nin 20 Aralık 1989 tarihli toplantısında, “Koç Üniversitesi adı altında, İngilizce eğitim veren bir üniversite kurulması” kararı alındı; bu yatırımın planlanması, projelendirilmesi ve resmi başvuru hazırlıklarının yapılması için Üniversite İcra Komitesi’ne yetki verildi. Projenin Koç Holding şirketlerinin beş yıl boyunca VKV’ye yapacakları bağışlarla oluşacak bir yatırım fonuyla finanse edilmesi, ayrıca VKV bünyesinde bir de işletme fonu kurulması öngörülüyordu.

Üniversitenin kuruluşunda, vakıf üniversitesi kurmanın yasal prosedürü, üniversiteye arazi tahsisi, imar planlarının tadili, inşaatın başlatılması ve sürdürülmesi konularında beklenmedik bürokratik ve idari güçlüklerle karşılaşıldı. Vakıf yönetiminin bu sorunları çözecek ve diğer konularla ilgilenecek bir yürütücü-yönetici atama kararı almasının ardından, Şubat 1990’da Tamer Şahinbaş Koç Üniversitesi (KÜ) direktörlüğüne getirildi.

5 Mart 1992’de, üniversitenin kuruluşuyla ilgili yasanın TBMM tarafından kabul edilmesiyle, üç yıl süren çalış­maların sonunda KÜ’nün kuruluşu yasal bakımdan tamamlanmış oldu. VKV İdare Heyeti, 9 Mart 1992’de KÜ Mütevelli Heyeti’ni belirledi. Rahmi M. Koç’un başkanı olduğu heyette Suna Kıraç, Ömer M. Koç, Can Kıraç, M. Fahir İlkel, Yavuz Alangoya, Bülent Gültekin ve Tamer Şahinbaş yer aldı. Tamer Şahinbaş 16 Mart 1992’de KÜ kurucu rektörlüğüne getirildi.

26 Nisan1992 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Rumelifeneri köyü sınırları içindeki Mavromoloz Devlet Ormanı olarak anılan 160 hektarlık arazi, 49 yıl süreyle KÜ’ye tahsis edildi. Ancak inşaat çalışmalarının hemen başlatılamayacağı anlaşılınca, üniversitenin eğitime başlaması için geçici bir kampüs arayışı başladı. Sonuçta, mülkiyeti VKV’ye ait olan ve depo olarak kullanılan İstinye’deki eski Türkay Kibrit Fabrikası’nın kampüse dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Dokuz ay gibi kısa bir süre içinde gerekli düzenleme çalışmaları tamamlandı ve KÜ İstinye Kampüsü Eylül 1993’te, sınıfları, laboratuvarları, kütüphanesi, spor salonu, kafe ve yemekhanesiyle faaliyete geçebilecek duruma geldi.

Aynı süre içinde üniversitenin akademik yapısı da şekillendi. Suna Kıraç, Bülent Gültekin ve Tamer Şahinbaş’tan oluşan Rektör Arama Komitesi’nce sürdürülen çalışmaların sonunda, Prof. Seha Tiniç’in rektörlüğe, Prof. Seymour Smidt’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığına, Prof. Attila Aşkar’ın da Fen, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi dekanlığına getirilmesine karar verildi.

KÜ 4 Ekim 1993’te İstinye Kampüsü’nde 189 lisans ve 42 yüksek lisans öğrencisiyle öğretime başladı. Vehbi Koç aynı gün üniversitede ilk dersi vererek tecrübelerinden hareketle üniversiteden beklentilerini özetledi. Resmi açılışı 12 Ekim 1993 günü yapılan KÜ ilk mezunlarını 1995 yılında, işletme yüksek lisansını tamamlayan öğrencilerle verdi. Lisans programlarından ilk mezunlar ise 1997 yılında verildi.

Bugünün batı dünyasında üniversite ile iş âlemi iç içe çalışmaktadır. Bilhassa Amerika’da, iş ve sanayide çalışmış kıymetli idareciler üniversitelerde sık sık ders verirler, açık oturumlara iştirak ederler. Bu alışkanlığın memleketimizdeki üniversitelere de yerleşmesini arzu ediyorum. Benim bugün buradaki konuşmam ve sizlerin ilk dersiniz semboliktir. Ben bu üniversitenin kurucusu olarak sizlere, 70 yıldır eğitim gördüğüm “hayat üniversitesi”nden önemli bulduğum bazı konuları aktarmak istiyorum. İnsanlar her geçen gün bir şey öğreniyorlar; öğrenmeye, yeniliğe açık insanların eğitim ve öğretimleri hayat boyu sürüyor ve hiç bitmiyor...
... Sizlere ilk önce, üniversite fikrinin bizlerde nasıl oluştuğunu anlatmak istiyorum. İş hayatımda Batı’ya yaptığım seyahatlerde birçok iş adamları ile tanıştım. Müesseseleşmiş büyük firmalarda, iyi eğitim görmüş, iyi lisan bilen, kabiliyetli gençlerin çalıştıklarını gördüm. İleri giden memleketlerin kalkınmasında ve ekonomilerinin kuvvetlenmesinde bunun büyük rolü olmuştur. Bugün Amerika’yı Amerika yapan, Japonya’yı Japonya yapan en büyük kuvvet, ekonomik kuvvettir. Bu kuvvet de müesseselerin başında çalışan kabiliyetli insanlarla sağlanmıştır. Bu vaziyete göre Türkiye’nin de yükselmesi için iyi eğitim görmüş, lisan bilen gençlerimizi yetiştirmenin önemli olduğuna inandım...
... Türkiye’mizde iyi bir üniversite kurabilmek için büyük çaba gösterdik. Planlarını hazırladık, fakat formaliteler dolayısıyla, düşündüğümüz yerde ve düşündüğümüz giriş şartları ile bir üniversite açmak mümkün olmadı. Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti, vakit kaybetmemek ve gerek gençlerin bir an evvel yetiştirilmesi, gerek öğretim üyelerini temin amacıyla üniversiteyi bu geçici yerde kurup öğrenime başlamaya karar verdi. İşte şimdi, burada, Koç Üniversitesi öğrenime başlamış oldu...
... Burada biz, vasatın üzerindeki talebeleri alarak dünya iş adamı seviyesinde yetiştirmek istiyoruz. Bunun için her sene Vehbi Koç Vakfı Üniversite’ye 5 milyon dolar katkıda bulunacaktır. Koç Üniversitesi’nin amacı, sıradan olmayan gençlerin iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır. Onların yeterli sayıda olmaları ve hak ettikleri liderlik noktalarına gelmeleri sonucu, ülkemizin geleceği güvence altına alınmış olacaktır... Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız...
Geleceğe Açılan Bilim Kapısı: Koç Üniversitesi Kuruluş Tarihi, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2002, s. 18-19

KÜ’nün Rumelifeneri’ndeki daimi kampüsünün temeli 31 Mayıs 1996’da atıldı. Eylül 1997’de başlayan inşaat çalışmaları Kasım 1999’da tamamlandı. KÜ 2000-01 eğitim yılına Kasım 1999’da törenle açılan Rumelifeneri Kampüsü’nde başladı. İstinye Kampüsü ise şirket yöneticilerinin işletme yüksek lisans eğitimi gördükleri, modern bir eğitim ve toplantı merkezi olarak kullanılmak üzere yeniden düzenlendi.

KÜ bugün Rumelifeneri ve İstinye kampüsleri dışında Topkapı’da bulunan Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
 


Vehbi Bey vefat etmeden iki hafta evvel ziyaretine gittim. Yine o kadar bunalmıştı ki bu bürokratik engellerden... Anlattı, ben de kendisinin bu kadar çok üzülmesine üzüldüm ve dedim ki, “Baba, bırakın bu üniversite işini. Üniversite İstinye’de kalsın. Başka bir şekilde bu yatırımı yapalım, Rumelifeneri’ne gitmeyelim”... Bana dedi ki, -ve bu bana bir vasiyet oldu; hiç unutmayacağım, hem vasiyet, hem de bir yol gösterme oldu- dedi ki, “Ben ölürüm, sen ölürsün, o çengeli takanlar ölür... Fakat bu üniversite Türkiye’de kalır ve yaşar...”
 
Geleceğe Açılan Bilim Kapısı…, s. 126
Vehbi Koç Vakfı, kurulduğu günden bu yana, bireylerin ve bütün bir toplumun varlık, refah ve mutluluğu için vazgeçilmez olan ve hatta “olmazsa olmaz” derecede önem taşıyan üç temel hususta; yani eğitim, kültür ve sağlık alanlarında, ülkemize hizmet vermektedir. Her girişim ve yatırımı Devletten bekleme zihniyetinin eski bir alışkanlık olduğu ve bundan artık vazgeçilmesi gerektiği inancıyla; özel, kişisel ve kurumsal imkânları, kamu yararını gözeten projelerde birleştirmek suretiyle Devlete ve topluma yardımcı olabilmek anlayışı ve isteğiyle çalışıyoruz. Vakfımızın, Koç Topluluğu’nun ve Koç Ailesi’nin sürekli katkılarını da alarak gerçekleştirdiği Koç Üniversitesi, bu anlayışın en yeni ve seçkin bir örneğidir.

Semahat Arsel
                                                                                          
Dünya süratle globalleşerek, artık tek bir pazar haline geliyor. Büyük kuruluşlar milliyet, din ve ırk ayrımı gözetmeden, en kabiliyetli idarecilerle çalışmak istiyorlar. Bu nedenle,  gençlerimizi her memlekette, her sahada, her sektörde, her tip insanla çalışabilecek şekilde; dirayet, beceri, açık görüş, kararlılık ve bilimsel bilgi ile mücehhez olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bu ülke için en büyük sermaye, iyi yetiştirilmiş insan kaynağıdır. Bu yolda hizmet vermek amacıyla kurduğumuz Koç Üniversitesi, Topluluğumuza daha şimdiden, ülkeye kazandırdığımız diğer eserlerden daha fazla takdir ve kabul getirmiştir. Övünç kaynağımız olan bu kurumdan yetişen talebelerin, hem kendi sektörleri, hem de memleketimiz ve dünya için önemli ve değerli işler yapmalarını bekliyoruz.

Rahmi M. Koç
 
Eğitim, yalnızca Devlete bırakılmayacak kadar çetin bir iştir. Ekonomik krizler atlatılır, siyasi sorunlar çözülür, ama çocukları harcanmış bir toplumu onarmak mümkün değildir. Bu düşünceyle istedik ki, bizler de üzerimize düşeni yapalım; insanı güzel, toprağı güzel ülkemizin çocuklarını eğitimsiz, niteliksiz bırakmayalım. İstedik ki, Türkiye’mizi güçlü ve mutlu bir geleceğe taşıyacak nitelikli insanların yetişmesine katkıda bulunalım. İstedik ki, bu çağdaş bilim kurumu, sadece eğitim ve bilim faaliyetleriyle değil; mimarisi, kültürel iklimi ve sağlayacağı insanî kazanımlar ile de, hem İstanbul, hem Türkiye ve dünya için bir aktif değer oluştursun… Bu fikir ve özlemlerin ürünü olan Koç Üniversitesi’nin, benzer idealleri paylaşan herkes için örnek teşkil edeceğini umuyorum…

Suna Kıraç
Geleceğe Açılan Bilim Kapısı…, s. 15

Akademik birimler ve öğretim kadrosu


Öğretim dilinin İngilizce olduğu KÜ’nün akademik birimleri, Fen Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile İşletme Enstitüsü, Fen Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden oluşmaktadır.
 


Fen Fakültesi

KÜ’nün 1993 yılında kurulan ilk iki fakültesinden biri olan Fen, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2008 yılında İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesi olarak ikiye ayrılmasıyla oluşturulmuştur. Fakültede Matematik, Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca biyomedikal bilimler ve mühendislik (Mühendislik ve Tıp fakülteleriyle birlikte), fizik, matematik, moleküler biyoloji ve genetik dallarında yüksek lisans ve doktora programları uygulanmaktadır.

Hemşirelik Fakültesi

Amiral Bristol Hemşirelik Okulu’nun 1999 yılında KÜ’ye bağlanmasıyla kurulan Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2016 yılında KÜ bünyesinde fakülteye dönüştürülmüştür. Koç Üniversitesi Hastanesi’nin de bulunduğu, İstanbul Topkapı’daki KÜ Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde faaliyet gösteren fakültede hemşirelik alanında lisans eğitimi verilmekte, ayrıca KÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hemşireliğin çeşitli dallarında yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.

Hukuk Fakültesi

2003-04 akademik eğitim ve öğretime başlayan Hukuk Fakültesi’nde İngilizce hazırlık sınıfı hariç dört yıllık hukuk eğitimi verilmektedir. Eğitim dili Türk hukuk sistemiyle ilgili derslerde Türkçe, karşılaştırmalı, kuramsal ve uluslararası nitelikteki hukuk derslerinde ise İngilizcedir. 2007 yılında fakülte bünyesinde Semahat Arsel ve Dr. Nusret Arsel’in katkılarıyla, uluslararası ticaret hukuku konusunda faaliyet göstermek üzere bir araştırma merkezi kurulmuştur (bkz. NASAMER). 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

KÜ’nün 1993 yılında kurulan ilk iki fakültesinden biridir. Ekonomi, İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden oluşmaktadır. Fakültede dört yıllık lisans eğitimine ek olarak, ekonomi dalında yüksek lisans, işletme ve uluslararası ilişkiler dallarında da yüksek lisans ve doktora programları uygulanmaktadır.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

KÜ’nün 1993 yılında kurulan ilk iki fakültesinden biri olan Fen, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2008 yılında Fen Fakültesi ile İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi olarak ikiye ayrılmasıyla oluşturulmuştur. Fakültede Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Medya ve Görsel Sanatlar bölümlerinde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca psikoloji, arkeoloji ve sanat tarihi ile tasarım, teknoloji, toplum dallarında yüksek lisans ve doktora, sosyoloji ve tarih dallarında doktora programları uygulanmaktadır.

Mühendislik Fakültesi

1999 yılında kurulan fakültede Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği ile Makine Mühendisliği bölümlerinde dört yıllık lisans eğitimi yanında yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Ayrıca, biyomedikal bilimler ve mühendisliği (Fen ve Tıp fakülteleriyle birlikte), hesaplamalı bilimler ve mühendislik (Fen Fakültesi’yle birlikte), malzeme bilimi ve mühendisliği, endüstri mühendisliği ve işletme yönetimi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’yle birlikte) moleküler biyoloji ve genetik, optoelektronik ve fotonik mühendisliği dallarında disiplinlerarası lisansüstü programlar yürütülmektedir.

Tıp Fakültesi

Türkiye’de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek amacıyla, VKV’nin desteği ve Amerikan Hastanesi’nin işbirliğiyle kurulmuştur. 2010-11 akademik yılında öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Hazırlık sınıfı hariç altı yıllık tıp eğitimi verilen fakültede eğitimin ilk üç yılı KÜ’nün Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirilmekte; daha sonraki yıllara yayılan klinik ağırlıklı eğitim, 2014 yılında hizmete açılmış olan İstanbul Topkapı’daki Koç Üniversitesi Hastanesi’nde verilmektedir.

Toplam mezun sayısı 2018 yılı itibarıyla 13.400’ü bulan KÜ, 22 lisans, 29 yüksek lisans ve 26 doktora programıyla lisans ve lisansüstü faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplam 194 araştırma laboratuvarına sahip olan üniversite bünyesinde 20 araştırma merkezi, 5 araştırma ve eğitim forumu ve 1 destek merkezi faaliyet göstermektedir.   
 

Tamer Şahinbaş (kurucu rektör; 1990-1992)
Seha Tiniç (1993-2001)
Atilla Aşkar (2001-2009)
Umran İnan (2009- )
AKMED (Koç Üniversitesi Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi)
ANAMED(Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
GABAM (Koç Üniversitesi-Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi)
GLODEM (Küreselleşme Barış ve Demokratik Yönetişim Araştırma Merkezi)
IAM (Koç Üniversitesi İlaç Araştırma Merkezi)
KABAM (Koç Üniversitesi- AKKİM Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezi)
KOÇ-KAM (Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi)
KUAR (Koç Üniversitesi - Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi)
KUASIA (Koç Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)
KUSAM (Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi)
KUTTAM (Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi)
KUYTAM (Koç Üniversitesi Yüzey Araştırmaları Merkezi)
KÜREMER (Küresel Kamu Hukuku Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)
KÜ-SPM (Koç Üniversitesi Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi)
KÜTEM (Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi)
KWORKS (Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi)
MiReKoc (Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)
NASAMER (Dr. Nusret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi)
SANERC (Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi)
VEKAM (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Koç Üniversitesi Araştırma ve Eğitim Forumları

CGF (Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu)
EAF (Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu)
KUDENFOR (Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu)
KUSIF (Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu)
KÜMPEM (Koç Üniversitesi Migros Perakendecilik Eğitim Forumu)

Koç Üniversitesi Destek Merkezleri

EÇADEM (Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi)

 KÜ’de 473 tam zamanlı öğretim üyesi görev yapmaktadır. Pek çok öğretim üyesi, aralarında TÜBİTAK ve TÜBA ödüllerinin de bulunduğu çok sayıda ödüle layık görülmüştür. KÜ Türkiye’de öğretim üyesi başına düşen uluslararası akademik yayın oranının en yüksek olduğu üniversiteler arasında yer almaktadır.
 

Öğrenci profili ve burslar

Kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olan KÜ, başta mühendislik, hukuk ve tıp alanları olmak üzere Türkiye’de üstün başarılı öğrenciler tarafından en çok tercih edilen üniversitelerden biridir. 2017 yılında okula giren öğrencilerin yüzde 51’i ilk 20.000, yüzde 74’ü ise ilk 50.000 arasından gelmiştir. 2017-18 akademik yılında üniversitenin lisans, lisansüstü ve doktora düzeylerindeki öğrenci sayısı  7.000’e yakındır. KÜ’nün 60’tan fazla ülkeden 270’i aşkın üniversiteyle değişim programı anlaşması bulunmaktadır.

KÜ’nün 2018 yılı öğrenci kontenjanının yüzde 53’ü burslu öğrencilere ayrılmıştır. Üniversite giriş sınavı sonucuna göre burslu olarak yerleştirilen öğrencilere tam, yüzde 50 veya yüzde 25 burs verilir. Bütün bursların tam burs eşdeğeri yüzde 38’e denk gelmektedir. Ayrıca öğrenciler destek burslarından da yararlanabilirler. Üniversite 2011 yılından beri yürüttüğü Anadolu Bursiyerleri Programı’yla lisans yerleştirme sınavında çok başarılı olduğu halde ekonomik nedenlerle KÜ’de eğitim görme imkânı bulamayan üstün yetenekli gençleri bireysel ve kurumsal bağışçılarla buluşturarak nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak için çalışmaktadır.

Kampüs ve ders dışı faaliyetler

Rumelifeneri Kampüsü üç katlı bina serilerini içeren üç bölgeden oluşmaktadır: Rektörlük, öğrenci merkezi, kütüphane (bkz. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi) ve bilgisayar birimleri ile yemek, dinlenme, alışveriş ve toplantı alanlarını içeren Koç Meydanı bölgesi; Boğaz Terası’yla birbirine bağlanan fakülte binalarının, derslik, oditoryum ve laboratuvarların yer aldığı akademik bölge; ikincil avlular ile Koç Avlusu’nu kapsayan, yemekhane, sağlık merkezi ve revirin yer aldığı öğrenci yurtları bölgesi. Spor salonu ve enerji merkezi, öğretim üyesi lojmanları, kreş binası ve rektör konutu kampüsün diğer binalarıdır. Kampüste 2.000 kişilik oturma kapasitesine sahip çok amaçlı kapalı Semahat Arsel Spor Salonu dışında açık ve kapalı yüzme havuzları, açık tenis kortu, yapay çim futbol sahası ve kapalı buz pateni pisti de bulunmaktadır. Üniversite 2.871 öğrencisine yurt imkânı sağlamaktadır.

Sevgi Gönül Kültür Merkezi çok çeşiti kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği etmektedir. Kampüste en son, sınıflar, laboratuvarlar ve öğretim üyeleri ile doktora öğrencileri için çalışma mekânlarının yer aldığı Semahat ve Dr. Nusret Arsel Bilim ve Teknoloji Binası hizmete girmiştir.

Üniversitede çeşitli sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren 80’den fazla öğrenci topluluğu bulunmakta ve Etkinlikler ve Gönüllü Projeler Ofisi, öğrenci topluluklarıyla birlikte kısa ve uzun süreli projeler ve etkinlikler düzenlemektedir. 
 
2010 yılında faaliyete geçen Koç Üniversitesi Yayınları geniş bir yelpazeye yayılan konu başlıklarıyla hem akademik hem de genel okur kitlesine seslenmektedir.

2004 yılında AB Mükemmellik Ağı’na (Network of Excellence) girmeye hak kazanan KÜ, 2012 yılında Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan dünya üniversiteler sıralamasında ilk 250’ye girmiştir. 2017’de aynı sıralamada 301-350 bandında yer alarak üç yıl üst üste olmak üzere Türkiye’deki üniversiteler arasında en üst sıraya yerleşmiştir. KÜ THE 2018 sosyal bilimler sıralamasında Türkiye birincisi olmuş, dünya sıralamasında 151-175, mühendislik ve teknoloji sıralamasında 201-250 bandında yer almıştır.

KÜ 2016 yılında, ülke içinde ve dışında bilime katkıda bulunan Türkiye’nin yetiştirdiği öncü bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla Rahmi M. Koç Bilim Madalyası ödül programını başlatmıştır.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi bkz. ANAMED
Koç Üniversitesi Fen Fakültesi bkz. Koç Üniversitesi
Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi bkz. KWORKS
Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bkz. MiReKoc
 


Merhum Vehbi Koç’un olağanüstü ileri görüşlülüğü ve kararlılığı sayesinde 1993 yılında temellerini attığı Koç Üniversitesi’nin bu yıl 25. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Üniversite olarak, akademik hayatta kısa sayılabilecek bu süre içinde gerçekleştirdiğimiz dünya standartlarındaki yatırımlarımız, ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atmış öğretim kadromuzla, bugün saygınlığı sınırları aşan bir kuruma dönüşmenin gururunu yaşıyoruz.

Bu süre içinde bilimsel araştırma programlarımızı o denli hızla geliştirdik ki, yeni öğretim üyesi ve doktora öğrencisi alımlarımız büyük ivme kazandı. Bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında Avrupa’dan en çok fon alan üniversite ve TÜBİTAK’tan da en çok proje desteği alan birkaç üniversiteden biri haline geldik.

Yine bu 25 yıl gibi kısa süre içinde dünyada ses getirecek araştırmalar yapılmasına fırsat verecek uluslararası standartlarda laboratuvar ve araştırma merkezlerini kurduk. Örneğin, 2014 yılında eğitim ve araştırma hastanesi olan, Koç Üniversitesi Hastanesi’ni hayata geçirdik. Bugüne değin Türkiye’de alınan en yüksek devlet fonu ile desteklenen Translasyonel Tıp Araştırma Merkezimiz faaliyete geçti. Rumelifeneri kampüsümüzdeki “Semahat ve Dr. Nusret Arsel Bilim ve Teknoloji Binası” sayesinde yeni teknolojik laboratuvarlar, sınıflar, yeni doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri için çalışma mekânları yarattık. Bu yeni yapılanmayla, dünya üniversiteleriyle başa baş mücadelemizde çok daha güçlü bir konumda olacağımıza içtenlikle inanıyorum.
Abadan Unat, Nermin

2012 yılında eğitim alanında verilen Vehbi Koç Ödülü’nü alan siyaset bilimci.

İNCELE