Vehbi Koç Vakfı Ansiklopedisi size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmakta. Onaylamanız durumunda çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız. Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

ERG

ERG, tam adı EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ, Türkiye’de toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sağlayacak eğitim politikaları geliştirilmesini amaçlayan ve 2003 yılında “Herkes için kaliteli eğitim” hedefiyle Sabancı Üniversitesi bünyesinde oluşturulan kuruluş. Bu kapsamda farklı paydaşları bir araya getirerek, katılımcı fikir üretim süreçlerinin oluşmasına destek vermekte, araştırma, savunu ve eğitim alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Vehbi Koç Vakfı’nın (VKV) düzenli olarak desteklediği ERG’nin diğer kurumsal destekçileri arasında Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Elginkan Vakfı, Borusan Kocabıyık Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları, Yapı Merkezi ve Enerji-Su gibi firmalar ile Sabancı Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi bulunmaktadır.

ERG’nin 2004’ten beri her yıl düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Konferansı eğitimin tüm paydaşlarını iyi örnekler etrafında bir araya getirmekte ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması için bir iletişim ve işbirliği platformu sunmaktadır. 2007 yılından itibaren her yıl yayımlanan “Eğitim İzleme Raporu”nda bir önceki yıl yaşanan gelişmeler kapsamlı bir biçimde değerlendirilmektedir. 2013-15 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’yle işbirliği içinde Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları başlıklı proje yürütülmüştür. Proje, Türkiye’de okullarda demokrasi kültürünün güçlenmesine katkıda bulunmayı; başta çocuklar olmak üzere farklı paydaşların eğitim süreçlerine ve karar mekanizmalarına etkin katılımını kolaylaştırmayı amaçlamaktaydı.

ERG Türkiye’de eğitim politikalarının tartışıldığı platformları çeşitlendirmek amacıyla 2012 yılında, her biri farklı bir temada gerçekleşen Eğitim Politikası Seminerleri düzenlemeye başladı. 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Koç Holding ve VKV ortaklığıyla başlatılan Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsamında, Türkiye’de mesleki eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla Koç Holding ile ERG arasında işbirliği anlaşması imzalandı (2010). ERG’nin bu çerçevede yürüttüğü Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği projesi kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın bulguları ile politika önerilerini içeren ve aralarında “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite: Strateji Belgesi” ile “Meslek Eğitiminde Ne Çalışıyor, Neden Çalışıyor? Okul-İşletme İşbirliklerine Dair Politika Önerileri”nin de bulunduğu dört rapor yayımlandı (2012).

ERG’nin gerçekleştirdiği bir başka önemli çalışma da ilki 2007-09, ikincisi ise 2009-10 yıllarında yürütülen Eğitimde Haklar Projesi’dir. Düşünme Gücü: Soran ve Sorgulayan Gençlik İçin Öğretmen Destek Projesi ise ERG tarafından MEB ve Akbank işbirliğiyle gerçekleştirilmiş; proje kapsamında Ocak 2009-Mayıs 2010 tarihleri arasında 8 ilde eleştirel düşünmeyi öğretme ve öğrenme beceri ve yöntemlerini uygulayabilecek 4.250 öğretmen yetiştirilmiştir.

ERG’nin VKV ve ATÖLYE Labs işbirliğiyle yürüttüğü Öğretmen Araştırması sonucunda başlatılan Öğretmen Ağı Projesi, aralarında AÇEV, Enka Vakfı, Sabancı Vakfı ve VKV’nin de bulunduğu önde gelen altı vakıf tarafından desteklenmektedir. 2016 yılında başlayan projeyle Türkiye’de eğitimin niteliğinin ve öğrenci başarısının artmasına katkı sağlamak için, öğretmenlerin değişim ve dönüşüm yaratacakları devamlı bir etkileşim ortamının işbirliğiyle oluşturulması hedeflenmektedir.

ERG, Pennsylvania Üniversitesi Düşünce Kuruluşları ve Sivil Toplum Programı’nın tüm dünyayı kapsayan 2013 Düşünce Kuruluşu Endeksi’nde “En İyi Eğitim Politikası” kategorisinde ilk 50’de, 2014 yılında da “En İyi Eğitim Politikası Düşünce Kuruluşları” sıralamasında ilk 45'te yer almıştır.

Abadan Unat, Nermin

2012 yılında eğitim alanında verilen Vehbi Koç Ödülü’nü alan siyaset bilimci.

İNCELE