Vehbi Koç Vakfı Ansiklopedisi size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmakta. Onaylamanız durumunda çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız. Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Vehbi Koç Vakfı

Kısa adı VKV, Vehbi Koç tarafından sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak amacıyla İstanbul’da kurulan vakıf. Kuruluş çalışmalarının tamamlanmasının ve Bakanlar Kurulu’nca vergi bağışıklığı tanınmasının ardından, 17 Ocak 1969’da, Vakıf Resmi Senedi’nin imzalanmasıyla resmen kurulan VKV, Cumhuriyet döneminde kurulmuş ilk özel vakıftır. Eğitim, sağlık ve kültür alanlarında faaliyet göstermektedir. Yönetim merkezi İstanbul’dadır. Vakfın ana yürütme organı olan İdare Heyeti 1969-96 arasında 11 kişiden oluşmaktaydı. Heyette, Vehbi Koç dışında, Koç Ailesi mensubu dört üye, Koç Holding’in en üst düzey profesyonel yöneticisi, Koç Holding Yönetim Kurulu’nun seçeceği, “mali ve iktisadi konularda tanınmış” iki üye, birisi hukuk uzmanı olmak üzere iki üniversite profesörü ve Türkiye İş Bankası genel müdürü veya bir yardımcısı yer alıyordu. Seçimle gelen İdare Heyeti üyelerinin görev süreleri üçer yıldır ve süresi biten üye yeniden seçilebilir. Vehbi Koç’un vefatından bu yana 10 üyeden oluşan heyetin bileşimi aynı kalmıştır. İdare Heyeti üyeleri arasından seçilen İcra Komitesi ise üç kişiden oluşmaktadır.
 
Vakfın ana gelir kaynağı, başlangıçta oluşturulan Ana Varlık Fonu’nun ve Koç Ailesi ile Koç Holding şirketlerinin bağışlarıyla oluşturulan diğer fonların getirileridir.
 
Vakıf ilk yıllarda okul, yurt, kütüphane ve klinik gibi tesisler kurarak bunları ilgili kamu kuruluşlarına devretmekteydi. 1980’li yılların başında, kaynağı sağlanmış, iyi organize edilmiş projeler gerçekleştirmeye yöneldi. Bir eserin meydana getirilmesi kadar yaşatılmasının da önemli olduğu anlaşıldığı için VKV kurduğu tesislerin işletme sorumluluğunu da üstlenmeye başladı. Böylelikle bu kuruluşların sunduğu hizmetin kalitesini hep üst düzeyde tutmak hedefleniyordu. Vakfın bu amaçla kurulmasına katkıda bulunduğu ve/veya yönetimini üstlendiği kuruluşlar şunlardır:
 
Eğitim: Koç Okulu (lise 1988, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokuldan oluşan ilköğretim okulu, İstanbul, 1998), Koç Üniversitesi (İstanbul, 1993) ve Koç ilköğretim okulları (muhtelif iller, 1998-2008) (bkz. 17 Okul Projesi).
 
Sağlık: SANERC (Semahat Arsel Hemşirelik, Eğitim ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 1992), Amerikan Hastanesi (İstanbul, 1995), MedAmerikan Tıp Merkezi (İstanbul, 1997), Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (İstanbul, 1999; 2016’dan itibaren Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi), Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul, 2010) ve Koç Üniversitesi Hastanesi (İstanbul, 2014).
 
Kültür: Sadberk Hanım Müzesi (İstanbul, 1980), VEKAM (Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1994), Ankara Bağ Evi, AKMED (Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya, 1996), Kaleiçi Müzesi (Antalya, 2000), ANAMED (Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, İstanbul, 2005), TANAS (Sanat Galerisi, Berlin, 2008-2013), Arter (Sanat İçin Alan, İstanbul, 2010), Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi(Gölcük-Kocaeli, 2010) ve Meşher(İstanbul, 2019).
 
VKV eğitimde fırsat eşitliği yaratmak hedefiyle, kuruluşundan bu yana, ağırlıklı olarak meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine verdiği eğitim burslarıyla yetenekli fakat maddi imkânları yetersiz gençleri desteklemektedir. Eğitim burslarının işleyiş ve kullanılış esasları Vakıf Resmi Senedi’nde belirlenmiştir (bkz. Vehbi Koç Vakfı Eğitim Bursları). Bugüne kadar VKV’nin burs verdiği öğrencilerin sayısı 50 bini aşmıştır. Vakıf, Koç Topluluğu çalışanlarından gönüllülerin VKV bursiyerleriyle iletişim kurarak, eğitim yaşamlarında onlara destek vermelerine de yardımcı olmaktadır.
 
VKV bunların yanında Koç Model Okulu ve Meslek Lisesi Memleket Meselesi projelerini yürütmekte, ayrıca eğitim, sağlık ve kültür alanlarında bazı kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile projelere destek sağlamaktadır.

VKV’nin desteklediği kurum, etkinlik ve projeler
Sivil toplum kuruluşları
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı(BÜVAK)
Darülaceze
DenizTemiz Derneği/TURMEPA
ERG (Eğitim Reformu Girişimi)
Geyre Vakfı
Hece Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
İnönü Vakfı
Köy Öğretmenleri ile Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği
Nesin Vakfı
TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı)
TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)
TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı)
Türk Hemşireler Derneği
Türk Matematik Derneği
TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı)

Kurumlar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vehbi Koç Göz Hastanesi
Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Öğrenci Yurdu
Atatürk Kitaplığı
Boğaziçi Üniversitesi Superdorm Öğrenci Yurdu
Galatasaray Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Vehbi Koç Acil Tıp Merkezi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Vehbi Koç Öğrenci Yurdu
Robert Kolej Suna Kıraç Hall
Semahat-Dr. Nusret Arsel Eğitim Parkı
Sevgi-Erdoğan Gönül Eğitim Parkı
Suna-İnan Kıraç Eğitim Parkı
Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Etkinlik ve projeler
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Vehbi Koç Binası
“Anadolu Okuyor” Kitap Projesi
Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi
Avrupa Gençlik Parlamentosu
Azize Euphemia Kilisesi Restorasyonu
Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Programı (BAGEP) Burs Ödülü
Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu
Hierapolis Kazıları
İdil Biret Belgeseli
İstanbul Bienali
İstanbul Caz Festivali
Kadın Balıkçılar Projesi
Karşıyaka İlköğretim Okulu Kütüphanesi
Klaros Kazıları
Kocaeli Üniversitesi Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu
Köy Okulları Değişim Ağı Derneği
Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi
Mülteci Çocukların Entegrasyonu İçin Tüm Okul Destekleme Projesi
17 Okul Projesi
Öğretmen Ağı Projesi
Sagalassos Kazıları
Sivas Kangal Koç Anadolu Lisesi
Soma Yeraltı Eğitim Ocağı Projesi
Sosyal Girişimcilik Geliştirme Programı (bkz. KUSIF)
TUYGAR BOUN Kültürel Miras Projesi
Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu
UNHCR Suriyeliler Eğitim Projesi
Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Van Öğretmen Lojmanları
Yunan-Türk Gençlik Orkestrası
Zengibar Kalesi Kazıları
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı
 
VKV 2002 yılında başlattığı Vehbi Koç Ödülü programıyla, “topluma değer katan, örnek olan hizmetleri tanıtmayı ve ödüllendirmeyi” amaçlamaktadır. Ödül “her yıl eğitim, sağlık veya kültür alanlarından birinde, Türkiye’nin ve Türk insanının gelişimine önemli katkıda bulunmuş kişi veya kuruma” verilmektedir.
 
VKV’nin yürüttüğü çalışmalar nedeniyle çeşitli kuruluşlar tarafından VKV ile Koç Ailesi’ne ödüller verilmiştir: Dünya Anıtlar Fonu Hadrian Ödülü (2007), Carnegie Vakfı Hayırseverlik Madalyası (2009), BNP Paribas Hayırseverlik Büyük Ödülü (2011), Iris Vakfı Dekoratif Sanatlarda Üstün Hizmet Ödülü (2012), Ankara Üniversitesi Üstün Hayırseverlik Beratı (2015).

Vehbi Koç’tan VKV’nin kuruluş öyküsü…

Hayatımda elde edebildiğim başarıyı Allah’a, yurduma, değerli çalışma arkadaşlarımın işbirliğine ve çalışma sevgime borçluydum. Kurduğumuz Koç Grubu şirketleri gelişirken, kafamda iki büyük amaç olgunlaşmıştı. Bunların biri, uzun yılların emeği olan şirketlerimizi süreklilik ve verimli çalışmayı sağlayacak şekilde yeniden düzenlemekti. Bu amaçla holding şirketimizi kurduk. İkinci amacım da sosyal hizmet ve bağışlarımızı kurumlaştırmak ve böylece bunların benden sonra da sürekliliğini sağlamaktı. Bu ikinci amacım Vehbi Koç Vakfı’nı kurduğum zaman gerçekleşti.
 
Vehbi Koç Vakfı’nın ana sözleşmesini 17 Ocak 1969 günü noter huzurunda imzaladım. Tanıklar, bu işe çok emeği geçmiş olan Hulki Alisbah ve Aydın Bolak’tı. Ailem ve iş arkadaşlarımın önünde yapılan bu sade törende Koç Holding adına olan 12 milyon liralık hisse senedini Vakfa bağışladım. Artık Vakıf kendi gelirleriyle sosyal hizmetlerini yerine getirebilecekti.
 
İmza töreninde aşağıdaki konuşmayı yaptım. Konuşmamda bu amaç için yaptığımız 18 yıllık çalışmalarının tarihçesini anlatmaya çalıştım:

“Sayın mesai arkadaşlarım ve aile efradım,

Bugün benim için mutlu bir gündür. Uzun yıllardır kurmayı tasarladığım Vakfın resmi senedini Sayın Noter Kemal Türkoğlu ve şahitlerin huzurunda imza etmiş bulunuyorum. Hayatım müddetince bu Vakfın iyi işlemesine ve maksadını tahakkuk ettirmesine çalışacağım. Benden sonra da gerek aile efradımdan, gerekse mesai arkadaşlarımdan aynı şeyi bekliyor ve rica ediyorum.

Bu münasebetle bende Vakıf fikrinin nasıl doğduğundan ve Vakfın kuruluş tarihçesinden kısaca bahsetmek isterim.

Babam, dedelerimin Ankara’da kurdukları İbadullah Vakfı’nın mütevellisi idi. Koç ailesinin şeceresini, bu vakfın senedinin Evkaf Umum Müdürlüğü’ndeki dosyalarından temin ettim. Türkiye’mizde birçok kabiliyetli işadamlarının yetiştiklerini, büyük ticarethaneler kurduklarını ve kurucularının ölümlerinden sonra bu ticarethanelerin kısa zamanda yıkılıp kaybolduklarım gördüm. Bugün memleketimizde asırlık bir şirkete rastlanmaz. Avrupa’nın büyük memleketleri ve Amerika’ya yaptığım seyahatlerde birçok büyük müessesenin yaşadığını ve bilhassa Amerika’da binlerce irili ufaklı vakıf olduğunu gördüm ve 1928 senesinden beri çalıştığım Ford Kumpanyası’nın kurucusu Henry Ford’un müesseseyi yaşatmak için Ford Vakfı’nı kurduğunu öğrendim.
1949 senesinin son aylarında teşkilatımıza katılan Sayın Hulki Alisbah’a benim de bu şekilde bir vakıf kurmam hususundaki düşüncelerimi anlattım. O zamanki Hukuk Müşavirimiz rahmetli Cafer Tüzel’le bu mevzu üzerinde muhtelif konuşmalar yaptık. Sayın Alisbah, 1951 senesinde Karadeniz’e yaptığımız bir vapur seyahatinde bugün dosyada bulunan Vakıf Resmî Senedi Projesi’ni hazırladı, bu tarih vakıf kurma teşebbüsümüzün başlangıç tarihi addedilebilir.

Dünyanın bin türlü hali ve ihtimali karşısında varlığımın önemli bir kısmını vakfa tahsis ederken, bundan ilerde ailemin de kısmen faydalanmasını bir babalık vazifesi addetmişimdir.

Fakat Medenî Kanun’un aile vakıflarının hayır işleriyle dahi telif edilemeyeceği hakkındaki sert hükmü hepimizi şaşırttı. Vakıf işlerinde bilgi ve ihtisası herkesçe tanınmış olan rahmetli Ord. Prof. Ebülula Mardin’le bir hukukî istişare yapmak lüzumunu hissettik. Kendileri bu istişareye rahmetli Ord. Prof. Sıddık Sami Onar ile o zaman Ticaret Mahkemesi Reisi olan Prof. Tahir Çağa’yı da iştirak ettirdiler.
Bu heyet kanunî mevzuatı ve hazırladığımız Resmî Senet Projesi’ni tetkik ettikten sonra bize, ailenin de düşündüğümüz ölçüde faydalanabileceği bir vakfın imkânsızlığını teyit ederek aileyi “mürtezika” (maaşlı) hükmüne düşürecek bir asgarî hisseyle vakıf kurmak imkânını bildirdi. Bu takdirde onların istikbalini sağlamak için uzun ve yorucu bir emekle kazandığım varlıktan kendilerini mahrum etmek icabedecekti ki, buna kendimde hak görmedim yahut da vakfı “mahfuz hisse”den artan ölçü nispetinde daraltmak icabediyordu ki, bu da özlediğimiz hacimde bir vakfa imkân vermiyordu. O sıralarda Medenî Kanun’un tadili için Yargıtay üyeleri ve profesörlerden müteşekkil bir komisyon, Adalet Bakanlığı’nda çalışmalar yapıyordu. Medenî Kanun’un “tesis” kelimesiyle ifade ettiği vakıf hükümlerini çok müphem ve eksik bırakan maddelerinin, memleketimizde asırlardan beri teessüs etmiş ve geleneklerimize uygun vakıf sistemine yakışacak şekilde tadili için gerek hükümet, gerekse bu komisyon nezdinde teşebbüslerde bulunuldu. İki veya üç defa zamanın Başbakanı Adnan Menderes’e bunu açtım, beni haklı buldu ve Adalet Bakanı’yla temas etmek talimatını verdi.
Bu temaslar o kadar uzun sürdü ki, rahmetli Cafer Tüzel ve Hulki Bey’le birlikte iki ayrı Adalet Bakanı’yla görüştük. Düşüncelerimizi anlattık, hazırladığımız projeyi verdik, fakat bütün bu idarî ve hukukî teşebbüslerden faydalı bir sonuç çıkmadı.

1960 Devrimi’nden sonra idarî teşebbüslerimi tekrarladım. O zaman Maliye Bakanı olan Sayın Ferit Melen çok ilgilendi. Maliye Baş Hukuk Müşaviri’ne isteneni temin edecek bir formül bulunması talimatını verdi. Maliye ile Adalet bakanlıkları arasında yazışmalar oldu, yine netice hukukçuların Medenî Kanun’a –aksayan hükümleri de dahil– bir kül olarak sarılmalarıyla müspet bir sonuca varamadı.

Bu arada o zaman Balıkesir Milletvekili olan ve bugün şahit sıfatıyla Resmî Senedi imza etmiş bulunan Sayın Aydın Bolak ve arkadaşları Medenî Kanun’un vakfa ilişkin maddelerini değiştiren bir kanun teklifi hazırladılar. Bay Aydın Bolak’ın bu hazırlığı sistemli oldu. İlk önce Ankara Üniversitesi’nden mütalâa istedi. Bunun için Hukuk Fakültesi’nde tartışmalı bir seminer düzenlendi. Profesörlerden en genç asistanlara kadar bu seminerde fikirler açıkça tartışıldı, hatta Medenî Kanun’daki “tesis” kelimesi yerine eskiden beri bildiğimiz ve kuruluşu tam manasıyla ifade eden “vakıf” kelimesi bu seminerde benimsendi.

Bütün bu resmî formaliteler devam ederken Vakıf Resmî Senedi’mizi olgunlaştırmak için biz de çalışmalarımıza devam ettik. 1966 yılında Sayın Cevat Fehmi Başkut, Aydın Bolak, Prof. Tahir Çağa, Prof. Nurettin Çuhadar, Ahmed Dallı, Ord. Prof. Ekrem Şerif Egeli, Ord. Prof. Sıddık Sami Onar, Kemal Türkoğlu, Prof. Süheyl Ünver ve Bülent Yazıcı’dan müteşekkil büyük bir ilmî ve hukukî heyetin tetkikine sunduk. Bu heyetin mütalâalarını da dikkate alarak Resmî Senedin birçok hükmünü yeniledik. Avrupa ve Amerika’daki Ford, Philips, Thyssen, Rockefeller gibi vakıfları tetkik ettik ve aramızdaki toplantılarla daha da tekâmül ettirmeye çalıştık. Bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun projesi geçici bir komisyonda müzakere edildi. TBMM gündemine meclisin seçim süresinin biteceği son günlerde alınabildi ve kabul olundu. Bu suretle tasarı kadük olmaktan da kurtuldu. Nihayet 1967’de Senato’dan da geçen kanun, 903 sayı altında Resmî Gazete’nin 24 Temmuz 1967 tarihli nüshasında yayımlandı. Buna rağmen vakfımızın kurulması 1,5 sene daha gecikmiş oldu. Bunun sebebi de, kanunun birçok hükmü bu konudaki tüzüğe bırakmasıydı. Tüzüğün altı ay zarfında neşrini kanunun emretmiş olmasına rağmen, Danıştay’daki tetkikleri hâlâ devam etmektedir.

Kanun vergi muaflığından faydalanacak vakıflar için Bakanlar Kurulu kararını şart kılmıştır. Vakfımız bu vasfı haiz olduğu için bu hükümden istifade ettirilmek üzere yaptığımız müracaat da, evvelâ tüzük beklenerek, sonra da çeşitli bakanlıklardan mütalâa istenerek çok geç neticelendirildi. En sonunda 28 Aralık 1968 tarih ve 6/11114 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Vakfımız bu muaflığa da kavuştu ve nihayet bugün imza ettiğimiz son metin meydana geldi. Yukarıda izaha çalıştığım veçhile 1951’de başlayan teşebbüsümüz 18 sene sonra tahakkuk etti.
Bir işte başarılı olmak için yılmadan çalışmak ve işin peşini bırakmamak lazım. Biz de bunu yaptık. Bu kanunu çıkarmakta büyük payı olan Sayın Aydın Bolak’a huzurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife sayarım. Şuna da eminim ki, benden sonra birçok iş adamı bu şekilde vakıflar kuracak ve memleket bundan büyük faydalar görecektir.

Sözlerime son verirken, bu vakfın Koç ailesine ve topluluğuna, memlekete ve millete hayırlı olmasını diliyorum. Kurulmasında çok emeği geçmiş olan Sayın Alisbah başta olmak üzere, hizmeti geçen bütün arkadaşlarıma candan teşekkürlerimi huzurunuzda ifade etmeyi vazife bilirim. Hayırlı uğurlu olmasını Allah’tan diler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Bu konuşmamın Vehbi Koç Vakfı ilk İdare Heyeti’nde okunmasını ve ilk zapta geçirilmesini rica ederim.”

Böylece uzun yıllar amaç edindiğim vakıf kurulmuştu. Kurulduğu günden beri bu vakıf öğrencilere burslar vermekte, ayrıca eğitim ve tıp alanlarında toplu yardımlar yapmaktadır.
 
Bundan sonra vakıf artık kendi adına, kendi gelirleriyle bağış yapacaktır. Vakfın gelirlerinin yetmediği konularda onu desteklemekteyim. Sağlığımda bunu sürdürmeye çalışacağım.
Vehbi Koç, Hayat Hikâyem, 4. Bas., Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, 1983, s. 123-26

Vedia

Bana bugünkü varlığımı bağışlayan ve bu suretle sağlığımda insanî ve millî bir vazife addederek zevkle yaptığım hayır işlerine ölümümden sonra da adıma devam edilmesine imkân veren yüce Tanrı’ya hamd-ü senâ ederim. Hayatîyetini yüzyıllardan beri en güç şartlar altında ispat eden Türk Milletinin dünya durdukça var olacağına inanarak bu Vakfı ebedmüddet olarak kurmak istediğim için, iktisadî şartlar ve tabii afetlerle kıymetini bazen tamamen kaybedebilecek değerler yerine, günün icaplarına daha seyyaliyetle uyabilecek iktisadî bir varlığı Vakfa esas ittihaz ettim. Bilhassa, Koç Holding gibi ticarî ve sınaî birçok şirketleri şumulüne alan ve bu itibarla riski azalan bir şirketin hisse senetleri ile Vakfı tesis etmeyi tercih eyledim. Allah’ın lütuf ve inayetiyle kurduğum bu vakfı ilk önce vârislerime ve derece derece onların kuşaklarına, iş arkadaşlarıma, sonra da amme nizam ve emniyetini korumakla görevli olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine tevdi ediyorum. Bütün vârislerimden, yakınlarımdan, iş arkadaşlarımdan ve bu Vakıfla ilgilenecek yurttaşlarımdan, idaresinde görev alacaklardan bu bağışı Türk Milletine yapılmış bir vedia kabul ederek bunu korumalarını ve kuruluş maksatlarına ulaştırmak için en iyi niyetle çalışmalarını bekliyorum. Devletin Teftiş Makamının ve gerektiğinde yetkili mercilerin, mahkemelerin ve âdil hâkimlerimizin karar verirlerken Vakıf gayesinden uzaklaştırılmaması ve mahvedilmemesi için vicdanlarının emrinden ayrılmamalarını istirham ediyorum. Bütün ömrümce süren bir emek ve samimi bir dilekle tahakkuk ettirdiğim bu teşebbüsü tevfikini nasip ederek başarıya ulaştırmasını Allah’tan niyaz eylerim.

Vehbi Koç

Vehbi Koç Vakfı Resmi Senedi’nin Beyoğlu Birinci Noterliği’nde 17.01.1969 tarihinde tanzim ve tasdiki esnasında Vehbi Koç’un yaptığı konuşmanın metnidir.

VKV İdare Heyetleri

  VKV İdare Heyetleri
(1969-2016)
 
     
23.05.1969 1970 - 1974 1974
Vehbi Koç - Başkan Vehbi Koç - Başkan Vehbi Koç - Başkan
Aydın Bolak- Başkan Vekili Aydın Bolak- Başkan Vekili Aydın Bolak- Başkan Vekili
Suna Kıraç - Genel Sekreter Semahat Arsel - Üye Semahat Arsel - Üye
Rahmi M. Koç - Üye Rahmi M. Koç - Üye Rahmi M. Koç - Üye
Semahat Arsel - Üye Sevgi Gönül - Üye Sevgi Gönül - Üye
Sevgi Gönül – Üye Suna Kıraç - Üye Suna Kıraç - Üye
Cahit Yücel – Üye Prof. Dr. Kemal Oğuzman - Üye Prof. Dr. Kemal Oğuzman - Üye
Hulki Alisbah - Üye Prof. Dr. Abdullah Türkoğlu - Üye Prof. Dr. Abdullah Türkoğlu - Üye
İsak de Eskinazis - Üye Cahit Yücel - Üye Talat Orhon - Üye
Prof. Dr. Kemal Oğuzman - Üye Hulki Alisbah - Üye Hulki Alisbah - Üye
Prof. Dr. Abdullah Türkoğlu - Üye İsak de Eskinazis - Üye İsak de Eskinazis - Üye
     
1975 - 1978 1978 -1980 1981
Vehbi Koç - Başkan Vehbi Koç - Başkan Vehbi Koç - Başkan
Aydın Bolak- Başkan Vekili Aydın Bolak- Başkan Vekili Aydın Bolak- Başkan Vekili
Semahat Arsel - Üye Semahat Arsel - Üye Semahat Arsel - Üye
Rahmi M. Koç - Üye Rahmi M. Koç - Üye Rahmi M. Koç - Üye
Sevgi Gönül - Üye Sevgi Gönül - Üye Sevgi Gönül - Üye
Suna Kıraç - Üye Suna Kıraç - Üye Suna Kıraç - Üye
Prof. Dr. Kemal Oğuzman - Üye Prof. Dr. Kemal Oğuzman - Üye Prof. Dr. Kemal Oğuzman - Üye
Prof. Dr. Kemal Tosun - Üye Prof. Dr. İlhan Akın - Üye Prof. Dr. İlhan Akın - Üye
Talat Orhon - Üye Talat Orhon - Üye Hulki Alisbah - Üye
Hulki Alisbah - Üye Hulki Alisbah - Üye İsak de Eskinazis - Üye
İsak de Eskinazis - Üye İsak de Eskinazis - Üye Necdet Şardağ - Üye
     
1982 - 1985 1985 - 1986 1987
Vehbi Koç - Başkan Vehbi Koç - Başkan Vehbi Koç - Başkan
Aydın Bolak- Başkan Vekili Aydın Bolak- Başkan Vekili Aydın Bolak- Başkan Vekili
Semahat Arsel - Üye Semahat Arsel - Üye Semahat Arsel - Üye
Rahmi M. Koç - Üye Rahmi M. Koç - Üye Rahmi M. Koç - Üye
Sevgi Gönül - Üye Sevgi Gönül - Üye Sevgi Gönül - Üye
Suna Kıraç - Üye Suna Kıraç - Üye Suna Kıraç - Üye
Prof. Dr. Kemal Oğuzman - Üye Prof. Dr. Kemal Oğuzman - Üye Prof. Dr. Kemal Oğuzman - Üye
Prof. Dr. İlhan Akın - Üye Prof. Dr. İlhan Akın - Üye Prof. Dr. İlhan Akın - Üye
Hulki Alisbah - Üye Fahir İlkel - Üye Fahir İlkel - Üye
İsak de Eskinazis - Üye İsak de Eskinazis - Üye İsak de Eskinazis - Üye
Oral Çobanoğlu - Üye Ünal Korukçu - Üye Ünal Korukçu - Üye
     
1987 - 1993 1993 1994
Vehbi Koç - Başkan Vehbi Koç - Başkan Vehbi Koç - Başkan
Aydın Bolak- Başkan Vekili Aydın Bolak- Başkan Vekili Aydın Bolak- Başkan Vekili
Semahat Arsel - Üye Semahat Arsel - Üye Semahat Arsel - Üye
Rahmi M. Koç - Üye Rahmi M. Koç - Üye Rahmi M. Koç - Üye
Sevgi Gönül - Üye Sevgi Gönül - Üye Sevgi Gönül - Üye
Suna Kıraç - Üye Suna Kıraç - Üye Suna Kıraç - Üye
Prof. Dr. Kemal Oğuzman - Üye Prof. Dr. Kemal Oğuzman - Üye Prof. Dr. Kemal Oğuzman - Üye
Prof. Dr. İlhan Akın - Üye Prof. Dr. İlhan Akın - Üye Prof. Dr. İlhan Akın - Üye
Fahir İlkel - Üye Fahir İlkel - Üye Tamer Şahinbaş - Üye
Can Kıraç - Üye İnan Kıraç - Üye İnan Kıraç - Üye
Ünal Korukçu - Üye Ünal Korukçu - Üye Ünal Korukçu - Üye
     
1995 1996 1997
Vehbi Koç - Başkan Vehbi Koç - Başkan Semahat Arsel - Başkan
Aydın Bolak- Başkan Vekili Aydın Bolak- Başkan Vekili Rahmi M. Koç - Başkan Vekili
Semahat Arsel - Üye Semahat Arsel - Üye Aydın Bolak - Başkan Vekili
Rahmi M. Koç - Üye Rahmi M. Koç - Üye Suna Kıraç - Üye
Sevgi Gönül - Üye Sevgi Gönül - Üye Sevgi Gönül - Üye
Suna Kıraç - Üye Suna Kıraç - Üye İnan Kıraç - Üye
Prof. Dr. Kemal Oğuzman - Üye Prof. Dr. Mahmut Birsel - Üye Prof. Dr. Üstün Ergüder - Üye
Prof. Dr. İlhan Akın - Üye Prof. Dr. İlhan Akın - Üye Prof. Dr. Mahmut Birsel - Üye
Tamer Şahinbaş - Üye Tamer Şahinbaş - Üye Ünal Korukçu - Üye
İnan Kıraç - Üye İnan Kıraç - Üye Evren Artam - Üye
Ünal Korukçu - Üye Ünal Korukçu - Üye  
     
1998  1999  - 2002 2002 - 2003
Semahat Arsel - Başkan Semahat Arsel - Başkan Semahat Arsel - Başkan
Rahmi M. Koç - Başkan Vekili Rahmi M. Koç - Başkan Vekili Rahmi M. Koç - Başkan Vekili
Aydın Bolak - Başkan Vekili Aydın Bolak - Başkan Vekili Suna Kıraç - Üye
Suna Kıraç - Üye Suna Kıraç - Üye Sevgi Gönül - Üye
Sevgi Gönül - Üye Sevgi Gönül - Üye Temel Atay - Üye
Temel Atay - Üye Temel Atay - Üye Bülend Özaydınlı - Üye
Prof. Dr. Üstün Ergüder - Üye Prof. Dr. Mahmut Birsel - Üye Prof. Dr. Mahmut Birsel - Üye
Prof. Dr. Mahmut Birsel - Üye Prof. Dr. Üstün Ergüder - Üye Prof. Dr. Üstün Ergüder - Üye
Ünal Korukçu - Üye Ersin Özince - Üye Ersin Özince - Üye
Evren Artam - Üye Evren Artam - Üye Nevzat Tüfekçioğlu - Üye
     
2004 - 2006 2007 - 2009 2010
Semahat Arsel - Başkan Semahat Arsel - Başkan Semahat Arsel - Başkan
Rahmi M. Koç - Başkan Vekili Rahmi M. Koç - Başkan Vekili Rahmi M. Koç - Başkan Vekili
Suna Kıraç - Üye Suna Kıraç - Üye Suna Kıraç - Üye
Mustafa V. Koç - Üye Mustafa V. Koç - Üye Mustafa V. Koç - Üye
Ömer M. Koç - Üye Ömer M. Koç - Üye Ömer M. Koç - Üye
Temel Atay - Üye Temel Atay - Üye Temel Atay - Üye
Bülend Özaydınlı - Üye Bülent Bulgurlu - Üye Turgay Durak - Üye
Prof. Dr. Mahmut Birsel - Üye Prof. Dr. Mahmut Birsel - Üye Prof. Dr. Mahmut Birsel - Üye
Prof. Dr. Üstün Ergüder - Üye Prof. Dr. Üstün Ergüder - Üye Prof. Dr. Üstün Ergüder - Üye
Ersin Özince - Üye Ersin Özince - Üye Ersin Özince - Üye
     
2011 - 2012 2013 2014
Semahat Arsel - Başkan Semahat Arsel - Başkan Semahat Arsel - Başkan
Rahmi M. Koç - Başkan Vekili Rahmi M. Koç - Başkan Vekili Rahmi M. Koç - Başkan Vekili
Suna Kıraç - Üye İpek Kıraç - Üye İpek Kıraç - Üye
Mustafa V. Koç - Üye Mustafa V. Koç - Üye Mustafa V. Koç - Üye
Ömer M. Koç - Üye Ömer M. Koç - Üye Ömer M. Koç - Üye
Temel Atay - Üye Temel Atay - Üye Temel Atay - Üye
Turgay Durak - Üye Turgay Durak - Üye Turgay Durak - Üye
Prof. Dr. Mahmut Birsel - Üye Prof. Dr. Mahmut Birsel - Üye Prof. Dr. Fehmi Celal Erkut - Üye
Prof. Dr. Üstün Ergüder - Üye Prof. Dr. Üstün Ergüder - Üye Prof. Dr. Üstün Ergüder - Üye
Adnan Bali - Üye Adnan Bali - Üye Adnan Bali - Üye
     
2015 2016  
Semahat Arsel - Başkan Semahat Arsel - Başkan  
Rahmi M. Koç - Başkan Vekili Rahmi M. Koç - Başkan Vekili  
İpek Kıraç - Üye Ömer M. Koç - Üye  
Mustafa V. Koç - Üye Ali Y. Koç - Üye  
Ömer M. Koç - Üye İpek Kıraç - Üye  
Temel Atay - Üye Temel Atay - Üye  
Levent Çakıroğlu - Üye Levent Çakıroğlu - Üye  
Prof. Dr. Fehmi Celal Erkut - Üye Prof. Dr. Fehmi Celal Erkut - Üye  
Prof. Dr. Üstün Ergüder - Üye Prof. Dr. Üstün Ergüder - Üye  
Adnan Bali - Üye Adnan Bali - Üye  

Abadan Unat, Nermin

2012 yılında eğitim alanında verilen Vehbi Koç Ödülü’nü alan siyaset bilimci.

İNCELE