Vehbi Koç Vakfı Ansiklopedisi size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmakta. Onaylamanız durumunda çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız. Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

TÜSEV

TÜSEV, tam adı TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI, 1993 yılında, aralarında Vehbi Koç Vakfı’nın (VKV) da bulunduğu, Türkiye’nin önde gelen 23 sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından kurulmuş örgüt. Kamu yararına çalışan ve kâr amacı gütmeyen vakıf ve dernek gibi gönüllü kuruluşlardan oluşan üçüncü sektörün içinde faaliyet gösterdiği yasal, mali ve işlevsel altyapıyı geliştirmeyi amaçlar. VKV’nin düzenli olarak desteklediği STK’lardan olan TÜSEV, Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation Centre: EFC) ve Dünya Yurttaş Katılımı Birliği (World Alliance for Citizen Participation: CIVICUS) başta olmak üzere üçüncü sektörle ilgili çeşitli uluslararası kuruluşların üyesidir.

TÜSEV faaliyetlerini belirli program başlıkları altında yürütmektedir. Bunlardan Yasal Çalışmalar Programı’nın amacı vakıf ve dernekler için daha elverişli ve kolaylaştırıcı bir altyapıyı teşvik etmektir. Sosyal yatırım ve hayırseverlik için altyapı oluşturulması, STK’lara kaynak aktarımını sağlayan model ve mekanizmaların teşvik edilmesi, sosyal girişimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının iyileştirilmesi ve sosyal girişimlerin teşviki Sosyal Yatırım Programı’nın amaçları arasındadır. Uluslararası İlişkiler ve Ağ Kurma Programı’yla iyi örnek ve deneyimlerin paylaşılması için ortak platformların oluşturulması, Türkiye’deki sivil toplumun uluslararası düzeyde tanınması ve işbirliği olanakları yaratılarak ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma ve Yayın Programı’yla da üçüncü sektörün görünürlüğünün artırılması, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve sivil toplumun gelişmesi için elverişli ortam yaratılması hedeflenir.

CIVICUS tarafından dünyanın 60 ülkesinde gerçekleştirilen “Sivil Toplum Endeksi Projesi” (STEP) 2004-06 yılları arasında Türkiye’de TÜSEV tarafından yürütülmüş ve 2009-11 arasında yinelenmiştir. Proje kapsamında sivil toplum yapı, etki, ortam ve değerler ana başlıkları altında incelenmiş, araştırma ve analiz sonuçları raporlaştırılarak TÜSEV tarafından yayımlanmıştır.

British Council’ın desteği ve işbirliğiyle TÜSEV tarafından 2009 yılında başlatılan ve Türkiye’de sosyal girişimciliği tanıtmayı ve teşvik etmeyi amaçlayan Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında çeşitli toplantılar düzenlenmektedir.

TÜSEV’in yürüttüğü Sivil Toplum İzleme Projesi ilk kez 2011 yılında hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında yayımlanan yıllık izleme raporlarında Türkiye’de sivil toplum alanında yaşanan gelişmeler, alanın güçlü yanları ve etkisi önceki yılların bulgularıyla karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.

Sivil Toplumun Gelişimi İçin Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi, Avrupa Birliği’nin mali desteği ve Avrupa Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Ağı (ENNA) ile Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Hukuk Merkezi’nin (ECNL) ortaklığıyla Aralık 2012’de başlatılmıştır. Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) koordinasyonunda Batı Balkanlar ile Türkiye’de eşzamanlı olarak uygulanan proje kapsamında 2013 ve 2014’te diğer ülkeler yanında Türkiye’deki sivil toplumu ve gelişmesini ele alan raporlar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili Türkiye ve bölge raporlarının yayımı 2015 ve 2016 yıllarında da sürdürülmüştür.

Sivil Toplum Geliştirme Derneği Merkezi (STGM) ve Yaşama Dair Vakıf’la (YADA) birlikte yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Toplum Kamu İşbirliği Projesi’yle, sivil toplumla devlet arasında kalıcı bir diyaloğun oluşturulması ve STK’ların toplumsal tartışmalara ve karar alma süreçlerine katılımının artırılması amaçlanmaktadır.

Değişim İçin Bağış Projesi kapsamında Türkiye’de bağışçılığı geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. 2015 yılında Ali Çarkoğlu ile S. Erdem Aytaç tarafından yürütülen “Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması”, aralarında VKV’nin de bulunduğu, Türkiye’nin önde gelen altı vakfı tarafından desteklenmiş ve sonuçları içeren rapor 2016 yılında yayımlanmıştır.

TÜSEV, gerçekleştirdiği projeler, yaptığı araştırmalar ve çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgi birikimini basılı ve online yayınlar yanında sosyal medya hesapları üzerinden TÜSEV Atölye adı altında paylaşmakta ve yaygınlaştırmaktadır.

TÜSEV’in kuruluşunun 20. yılı nedeniyle VKV ve Sabancı Vakfı desteğiyle 21-22 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlediği Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar Konferansı’nın temasını “sivil toplumun gelecek 10 yılı” oluşturmuştur.

Abadan Unat, Nermin

2012 yılında eğitim alanında verilen Vehbi Koç Ödülü’nü alan siyaset bilimci.

İNCELE