Vehbi Koç Vakfı Ansiklopedisi size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmakta. Onaylamanız durumunda çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız. Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Okul-İşletme İşbirliğinin Geliştirilmesi Programı

Okul-İşletme İşbirliğinin Geliştirilmesi Programı, mesleki eğitimin kalitesini okullar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliklerini geliştirerek artırmaya yönelik çalışmalar içeren program. Vehbi Koç Vakfı (VKV), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Koç Holding şirketlerinin işbirliğiyle uygulanan Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi kapsamında yer alır. 2015-17 arasında MEB, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TÜSİAD sorumluluğunda; VKV, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD), ERG (Eğitim Reformu Girişimi), Öğretmen Akademisi Vakfı ve MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) Eğitim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilmiştir. Programla, MLMM Projesi uygulamaları sırasında geliştirilen Okul-İşletme İşbirliği Modeli’nin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

MLMM Projesi’nde şirketler ile meslek liseleri arasında gerçekleştirilen eşleştirmeler, zaman içerisinde okullar ile işletmelerin ihtiyaç ve olanaklarına bağlı olarak meslek lisesi öğrencilerine burs, staj ve gönüllü koçluk desteği sağlanmasından, okullarda eğitimin altyapı ve içeriğinin iyileştirilip günümüz teknolojileriyle uyumlu hale getirilmesi için müfredat, malzeme ve laboratuvar desteğine kadar geniş bir alana yayıldı. Zamanla burs, müfredat, laboratuvar, staj, kişisel ve mesleki gelişim ve istihdam desteği gibi bileşenleriyle “Okul-İşletme İşbirliği Modeli” adını alan bu yapılanmanın temelinde mesleki eğitim veren okullar ile işletmeler arasında sektörel bazda işbirlikleri geliştirerek, eğitim ve iş dünyası arasında köprülerin kurulması yatmaktaydı.

MLMM Projesi’nde geliştirilen program kapsamında, işletmeler ve mesleki eğitim kurumları arasındaki işbirliklerinin sayısını ve kalitesini artırmak üzere farklı bölgelerde sanayi ve ticaret odaları, iş dünyası birlikleri, organize sanayi bölgeleri, meslek kuruluşları, işletmeler, il istihdam kurulları ve mesleki eğitim kurumlarının katılımlarıyla çalıştay ve eğitimlerin yapılması ve bunların sonucunda oluşturulan işbirliklerinin düzenli olarak izlenmesi planlanmıştır. Programın pilot çalışması, işveren ve mesleki eğitim kurumu temsilcilerinden yaklaşık 70 kişinin katılımıyla 27 Kasım 2014 tarihinde Bandırma’da gerçekleştirilmiştir. Sonrasında Eskişehir Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) ev sahipliğinde Eskişehir’de, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) ev sahipliğinde İzmir’de, Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) ev sahipliğinde Bursa’da Okul-İşletme İşbirliği çalıştayları ve her buluşma öncesinde MESS Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla illerdeki mesleki ve teknik okulların yöneticilerine liderlik eğitimleri verilmiştir.

MLMM Okul-İşletme İşbirliği Modeli, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından gençlik istihdamı ve mesleki eğitim alanında dünyaya “örnek uygulama” olarak gösterilmiştir.

2018 yılında Okul-İşletme İşbirliği çalıştayları, MEB ile MESS ve MESS Eğitim Vakfı işbirliğiyle yürütülen Mesleki Eğitime Tam Destek (METAD) Projesi kapsamında düzenlenmektedir.

Abadan Unat, Nermin

2012 yılında eğitim alanında verilen Vehbi Koç Ödülü’nü alan siyaset bilimci.

İNCELE