Vehbi Koç Vakfı Ansiklopedisi size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmakta. Onaylamanız durumunda çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız. Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi

Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi, Koç Holding’in 21 Haziran 2006’da, 80. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ve Vehbi Koç Vakfı’nın (VKV) desteğiyle başlattığı proje.

“Mesleki-Teknik Eğitime Özendirme Programı” kapsamında gerçekleştirilen projenin amacı, “olanakları kısıtlı, başarılı ilköğretim mezunu gençlerin sanayi, bilişim ve hizmet sektörüne eleman yetiştiren meslek liselerine girmelerinin desteklenmesi; staj olanağı sağlayarak, bilgi, beceri ve yeterliklerinin artırılması ve ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetiştirilmesi” olarak tanımlanmıştır. Projeyle, “mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak; bu konuda önder olarak devlet ile iş dünyası arasında işbirliğinin tohumlarını atmak; kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek” hedeflenmiştir.

Proje kapsamında, VKV’nin Koç Holding şirketlerinin desteğiyle 7 yılda toplam 8.000 meslek lisesi öğrencisine “staj destekli burs” vermesi ve gençlerin kişisel ve mesleki gelişimine çeşitli programlarla katkıda bulunması öngörülmüştür. Proje zamanla meslek lisesi koçluk sistemi, gelişim modülleri, eğitim laboratuvarları ve bu sistemin bir modele dönüştürdüğü “okul-işletme işbirliği” stratejisiyle gelişmiş ve eğitim ile iş dünyası arasında köprülerin kurulduğu model bir çalışma haline gelmiştir. Bu çerçevede, Koç Holding şirketlerinden yüzlerce çalışan gönüllü olarak kendi bölgelerindeki meslek liselerinde okul idaresiyle birlikte bursiyer seçimine katılmış, daha sonra bu öğrencilere liseyi bitirene kadar kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili “koçluk” yapmıştır.
  Proje kapsamında bursiyerler, uygun alanları seçmişlerse, okullarıyla eşleşmiş olan Koç Holding’e bağlı şirketlerde staj yapma olanağına kavuşmuş, gerekli başarıyı gösteren bursiyerlere mezun olduklarında Koç Holding şirketlerinde istihdamda öncelik sağlanmıştır.

Tüpraş, Migros, Tofaş, Otokoç ve Ford Otosan okullarda kurdukları laboratuvarlar ve branş bölümleriyle projeye ek destek vermiştir. Öte yandan Tofaş ve Ford Otosan, istihdam öncesi eğitim programlarıyla ortaokul, düz lise ve endüstri meslek lisesi mezunlarını meslek sahibi yaparak istihdam etmeyi amaçlamıştır.

Bazı Koç Holding şirketlerince geliştirilen mikro projelerle de gençlerin mesleki becerilerini güçlendirerek istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve kurumsal olarak ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

MLMM Projesi kapsamında bazı Koç Holding şirketlerince gerçekleştirilen mikro projeler
Arçelik AŞ: Elektrikli Ev Aletleri Teknik Öğretim Programı
Türk Traktör: Tarım Makineleri Eğitim Programı
Ford Otosan: İnönü Ford Cargo Teknik Eğitim Merkezi
Otokar: Kaynak Eğitim Atölyesi
Tüpraş: Körfez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Makine Teknolojisi Alanında Makine Bakım Onarım Bölümü Açılması
Aygaz: Aygaz’la Hayat Atölyesi
Düzey: Hedef Düzey’li Meslek Liseliler
Koçtaş: Mesleğimi Seviyorum, Koçtaş’ta Staj Yapıyorum

MLMM Projesi çerçevesinde, 2008-2011 döneminde 10. sınıf bursiyerleri arasında “Meslek Liseliyim, Başarılıyım” (2008), “Geleceğimizi Şekillendirelim” (2009), “Mesleki Eğitimin Geleceği, Senin Geleceğin!” (2010), “Mesleki Eğitimin Geleceği İçin Senin de Bir Fikrin Var mı?” (2011) konulu yarışmalar düzenlenmiştir. Bursiyerlerin kompozisyon, sunum veya görsel tasarımlarıyla katılabildikleri yarışmada dereceye giren 20 bursiyer yaz tatilinde bir hafta boyunca, kişisel gelişimleri için hazırlanmış bir eğitim ve gezi programı kapsamında İstanbul’da Koç Üniversitesi kampüsünde misafir edilmiştir.

  Kız öğrencilere “pozitif ayrımcılık” uygulanmasıyla da dikkat çeken projeye zaman içerisinde 8.000 meslek lisesi öğrencisi, 264 meslek lisesi, farklı ölçek ve sektörlerde 21 Koç Holding şirketi ve 500’den fazla holding çalışanı gönüllü olarak katılmıştır.

  Bursiyer hedefinin tamamlanmasıyla, 2010 yılından itibaren MLMM Projesi yeni bir aşamaya gelmiş ve kapsamlı bir model geliştirilerek kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyimleri paylaşma ve farklı paydaşları harekete geçirme hedefleri oluşturulmuştur. Projede edinilen deneyim ve sonuçların ülke çapında yaygınlaştırılması ve mesleki eğitimde kalitenin yükseltilmesi için gerekli politika değişikliklerinin sağlanabilmesi amacıyla ERG (Eğitim Reformu Girişimi) işbirliğiyle 20 Aralık 2010 tarihinde “Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği” projesi başlatılmıştır. 2012 yılında tamamlanan bu proje katılımcı süreçlerle yürütülmüş ve proje kapsamında birçok araştırmanın yanı sıra “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Strateji Belgesi” kamuoyuyla paylaşılmıştır.

  Koç Holding şirketleri çalışanlarının gönüllü katılımıyla uygulanan “Meslek Lisesi Koçları” programı, 2011’de Avrupa’nın en iyi gönüllülük programı seçilmiştir. Program ertesi yıl, MLMM vizyonunun devamlılığını sağlamak amacıyla, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) öncülüğünde Türkiye iş dünyasına devredilmiştir. Meslek lisesi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine destek sağlamanın yanı sıra projede görev alan çalışanlara gönüllülük ruhu kazandıran programın uygulanmasına 2012-17 arasında ÖSGD üyesi 53 şirket ve yaklaşık 1.100 gönüllü katılmış, 14 kentte 101 meslek lisesine ve 8.000 öğrenciye ulaşılmış, 612 öğrenciye staj, 27 öğrenciye istihdam sağlanmıştır. 2013 yılında, MLMM Projesi’nin başlangıcından o tarihe kadarki öyküsünü anlatan Bizim Hikâyemiz başlıklı bir kitap ve film hazırlanmıştır. Kitapta, projede emeği geçen tüm paydaşların; okullardaki öğretmenlerin, öğrencilerin, Koç Holding şirketleri ile VKV çalışanlarının MLMM’yle tanışma süreçleri, proje öncesi ve sonrasıyla ilgili hikâyeleri kendi anlatımlarıyla okuyuculara sunulmuştur.

  2015’ten itibaren, MLMM Projesi kapsamında geliştirilen Okul-İşletme İşbirliği Modeli’nin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Okul-İşletme İşbirliğinin Geliştirilmesi Programı yürütülmüştür.

Abadan Unat, Nermin

2012 yılında eğitim alanında verilen Vehbi Koç Ödülü’nü alan siyaset bilimci.

İNCELE