Vehbi Koç Vakfı Ansiklopedisi size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmakta. Onaylamanız durumunda çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız. Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

MiReKoc

MiReKoc, tam adı KOÇ ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, İngilizce adı MIGRATION RESEARCH CENTER AT KOÇ UNIVERSITY, Türkiye ve yakın çevresi odaklı göç araştırmalarını geliştirmek ve desteklemek amacıyla 2004 yılında Koç Üniversitesi (KÜ) ve Nüfus, Göç ve Çevre Vakfı’nın (PME; Zürih) işbirliğiyle kurulan araştırma merkezi. Türkiye’de göç araştırmalarına fon sağlayan tek akademik programdır.

MiReKoc’un amaçları arasında Türkiye’de göç alanındaki araştırma kapasitesini geliştirme, yeni araştırma alanları yaratma ve bu alanlarda çalışan araştırmacılar arasında işbirliğini yaygınlaştırma; Türkiye’de yürütülen göç araştırmalarını yerel ve küresel boyutta yürütülen diğer çalışmalarla birlikte değerlendirme; Türkiye’deki göç çalışmalarını Avrupa, Asya ve Afrika gibi komşu bölgeleri kapsayan “yakın çevre”yle ilişkilendirerek geliştirme; göç alanında çalışan bilim insanları ile sivil toplum ve kamu aktörlerini bir araya getirme; araştırma ve politika oluşturma süreçleri arasında diyalog başlatma yer almaktadır.

Uluslararası göç sistemlerinde göç alan, göç veren ve göç geçiş ülkesi olmasından dolayı önemli bir yere sahip olan ve özellikle kırsal bölgelerden kentlere uzanan yoğun bir iç göç deneyimi yaşamakta olan Türkiye’de göç tarihinin fazla çalışılmamış dönemlerinin, göç olgusunun yeterince ele alınmamış konu başlıklarının ve kavramlarının araştırılmasını; göç araştırmalarında ekonomi, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tarih, hukuk, demografi, kent çalışmaları, coğrafya, psikoloji ve eğitim bilimlerini kapsayan disiplinlerarası bir yaklaşımın gelişmesini ve Türkiye’de gerçekleştirilen göç araştırmalarının “özgün bir ses”e sahip olmasını teşvik etmek, merkezin öncelikli hedefleri arasındadır.

MiReKoc, amaçları doğrultusunda, araştırma projelerine fon sağlamanın yanı sıra proje raporlarının yayımlanması, göç alanında farklı bağlamlarda ve farklı alanlarda gelişen araştırma gündemlerini tartışmak için uluslararası konferanslar, çalıştaylar ve seminerler düzenlenmesi, bilimsel bilginin daha geniş bir akademik çevre, sivil toplum kuruluşları ve merkezi ve yerel hükümet yetkilileriyle paylaşılacağı uluslararası ders dizileri ve eğitimler gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yürütmektedir.

MiReKoc göç konularında çalışan doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar için bir misafir araştırmacı programı da uygulamakta ve KÜ’deki ofisinde göç konularıyla ilgili araştırma projelerinde aktif olarak çalışacak ve araştırma deneyimi kazanmaya istekli kişileri stajyer olarak kabul etmektedir.

MiReKoc’un araştırma, etkinlik ve koordinasyon kapasitesini artırmak amacıyla 2016 yılında Vehbi Koç Vakfı tarafından bir destek projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında merkez bünyesinde oluşturulan Koç Üniversitesi Zorunlu Göç Kaynak Merkezi (Forced Migration Research Center; FMRC) genel olarak zorunlu göç, özellikle de Suriyeli mültecilerle ilgili doğru ve güvenilir kaynakları bir araya getiren, göç konusuyla ilgili tüm kurumsal ve bireysel araştırmacıların kullanımına açık online bir veritabanıdır.

MiReKoc kitap dizisi
Balbo, Marcello, İçduygu, Ahmet ve Serrano, Julio Pérez (ed.), Countries of Migrants, Cities of Migrants, İsis Yayınları, İstanbul, 2013
İçduygu, Ahmet (ed.), Kentler ve Göç: Türkiye, İtalya ve İspanya Örnekleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012
İçduygu, Ahmet ve Kirişçi, Kemal (ed.), Land of Diverse Migrations: Challenges of Emigration and Immigration in Turkey, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009
İçduygu, Ahmet ve Sert, Deniz (ed.), Borders Under Stress: The Cases of Turkey-EU and Mexico-USA Borders, İsis Yayınları, İstanbul, 2012
İçduygu, Ahmet, Yükseker, Deniz ve Aksel, Damla B. (ed.), Migration around Turkey: Old Phenomena, New Research, İsis Yayınları, İstanbul, 2013
İçduygu, Ahmet ve Karaçay, Ayşem Biriz (ed.), Critical Reflections in Migration Research: Views from the South and the North, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015
İçduygu, Ahmet ve Göker, Gülru (ed.), Rethinking Migration and Integration: Bottom-up Responses to Neoliberal Global Challenges, İsis Yayınları, İstanbul, 2015
Karaçay, Ayşem Biriz ve Üstübici, Ayşen (ed.), Migration to and from Turkey: Changing Patterns and Shifting Policies, İsis Yayınları, İstanbul, 2014
Karaçay, Ayşem Biriz, Sert, Deniz ve Göker, Zeynep Gülru (ed.), Waves of Diversity: Socio-Political Implications of International Migration in Turkey, İsis Yayınları, İstanbul, 2014
Pitkänen, Pirkko, İçduygu, Ahmet ve Sert, Deniz (ed.), Migration and Transformation, Springer, New York, 2012
Sert, Deniz ve Korfalı, Deniz Karcı (ed.), Migration and Turkey: Changing Human Geography, İsis Yayınları, İstanbul, 2014
Şimşek, Doğuş, Ulusaşırı Kimlikler ve Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Göçmen Çocukları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2016
 
MiReKoc raporlarından bazıları
İçduygu, Ahmet, Turkey and International Migration. Report Prepared for the Annual Meeting of the OECD Expert Group on Migration, Kasım 2013
İçduygu, Ahmet, Erder, Sema ve Gençkaya, Ömer Faruk, Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023:Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere, Ocak 2014
Korfalı, Deniz Karcı, Üstübici, Ayşen ve Clerck, Helene de, Turkey: Country and Research Areas Report, Ocak 2014

MiReKoc konferanslarından bazıları
Türkiye’de Araştırma Metotlarının Dünü Bugünü, 5 Ocak 2013
Metropolis-MiReKoc Akademik Forumu: Göç ve Nüfus Değişiklikleri: Sebep ve Sonuçlar, 18 Mart 2013
90. Yılında Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi: Yeni Yaklaşımlar, Yeni Bulgular, 16-17 Kasım 2013
MiReKoc 10. Yıl Konferansı: Sınır, Hareketlilik ve Çeşitlilik: Eski Sorular, Yeni Meseleler, 20-21 Kasım 2014
Abadan Unat, Nermin

2012 yılında eğitim alanında verilen Vehbi Koç Ödülü’nü alan siyaset bilimci.

İNCELE