Vehbi Koç Vakfı Ansiklopedisi size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmakta. Onaylamanız durumunda çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız. Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı

Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesi için, kişi ve kurumlara maddi ve manevi imkânlar sağlamak, toplumsal hayata katkıda bulunmak ve bu doğrultuda eğitim, kültür-sanat ve sağlık alanlarında faaliyetlerde bulunmak” amacıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu (STK). Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç tarafından 27 Ekim 2003 tarihinde kurulmuştur. Vehbi Koç Vakfı, TEGV ve Galatasaray Eğitim Vakfı, amaçları doğrultusunda stratejik işbirliği yaptığı STK’lardır.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kültür-sanat alanında İstanbul’da gerçekleştirdiği ilk büyük proje olan Pera Müzesi zengin koleksiyonlara sahip özel bir sanat müzesidir. Vakfın bir diğer büyük projesi olan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü kentin tarihini, kültürel yapısını ve insan profilini araştırmak ve bu amaçla projeler geliştirip desteklemek üzere faaliyet göstermektedir. Üçüncü büyük proje olan, büyük konser ve tiyatro salonlarının ve sergi mekânlarının yer alacağı Suna Kıraç Kültür Merkezi’nin yapımı ise plan aşamasında kalmıştır.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı eğitim alanındaki hedefleri doğrultusunda bireysel ve kurumsal burslar vermektedir. Bireysel burs programı çerçevesinde her eğitim düzeyinden, akademik başarısı yüksek, ders dışı ilgi alanları geniş öğrencilere doğrudan burs sağlanmaktadır. Kurumsal burs programıyla da Türkiye’nin seçkin üniversitelerine yıllık burs fonları tahsis edilmektedir. Halen bu fonlar Koç Üniversitesi ile Galatasaray Üniversitesi’ne tahsis edilmiş durumdadır. Üniversiteler bursları, gerekli koşulları sağlayan başarılı öğrencilerine kendileri yönlendirmektedir. Vakıf ayrıca, Galatasaray Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’ne yıllık bir ödenekle destek olmaktadır.
 
Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın sağlık alanında desteklediği en büyük girişim 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde açılan Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı’dır (NDAL). Laboratuvar Türkiye’de bir devlet üniversitesi ile özel bir vakıf arasındaki ilk akademik işbirliği örneğidir ve sadece Türkiye’de değil, uluslararası çevrelerde de genetik ve kompleks hastalıkların moleküler tanısında uzman bir merkez olarak kabul görmektedir. Günümüzde Koç Üniversitesi’ne bağlı olan laboratuvarın öncelikli araştırma konusu motor nöron (özellikle ALS) ve benzeri nörodejeneratif hastalıklar ve bunlara neden olan moleküler mekanizmalardır. İki yılda bir düzenlenen “Suna Kıraç Nörodejenerasyon Konferansları” motor nöron gelişimi ve nörodejenerasyon biyolojisinde son derece saygın bir konferans dizisi haline gelmiştir.

Vakıf, Moleküler Biyoloji Burs ve Araştırma Fonu’yla lisansüstü BÜ öğrencilerine ABD’deki Brown Üniversitesi’nde öğrenim görebilmeleri için burs da sağlamaktadır. Aynı fonla iki yılda bir Nörodejeneratif Hastalıklarda Model Organizmalar başlıklı bir çalıştay düzenlenmektedir. Ayrıca, Beyin Bilimleri Fonu’yla bu alandaki araştırma projelerine mali destek verilmekte ve lisansüstü adaylara burs sağlanmaktadır.

  Çağdaş Sanat Vakfı (ÇAĞSAV) 2008 yılında “Türkiye’nin önemli özel müzelerinden biri olan Pera Müzesi’ni kurarak yaptıkları koleksiyonları halkın yarar ve ziyaretine açan, hem geleneksel, hem çağdaş sanatlar konusunda büyük duyarlılık göstererek tarih araştırmalarıyla ileriye dönük projeleri bir arada destekleyen Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na” onur ödülü vermiştir. Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, TEGV, TUREB (Turist Rehberleri Birliği), Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ali Emiri Efendi Kütüphanesi, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği, İstanbul Rotary, WPO, YPO, JSI, UİP-ICP gibi kuruluşlar tarafından verilmiş onlarca teşekkür plaketinin de sahibidir.

Abadan Unat, Nermin

2012 yılında eğitim alanında verilen Vehbi Koç Ödülü’nü alan siyaset bilimci.

İNCELE