Vehbi Koç Vakfı Ansiklopedisi size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmakta. Onaylamanız durumunda çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız. Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Amerikan Hastanesi

Amerikan Hastanesi, resmi adı VEHBİ KOÇ VAKFI AMERİKAN HASTANESİ, 1920 yılında İstanbul’da kurulan ve 1995 yılında Vehbi Koç Vakfı (VKV) tarafından devralınan özel sağlık kurumu.

Türkiye’deki Amerikan Hastanelerinin tarihi 19. yüzyıla uzanır. Yüzyılın ortalarından başlayarak misyonerlik merkezi bulunan Adana, Merzifon, Sivas, Antep, Talas (Kayseri), Harput, Van, Mardin ve Diyarbakır gibi kentlerde Amerikan Yabancı Misyonlar Heyeti (AYMH; American Board of Commissioners for Foreign Missions) tarafından, okulların yanında, genelde Amerikan Hastanesi olarak anılan dispanser ve hastaneler kurulmuştu. Bazı kaynaklara göre 1914 yılında Anadolu’da dokuz Amerikan Hastanesi bulunmaktaydı.

İstanbul’daki ilk Amerikan Hastanesi ise gene AYMH’ye bağlı Dr. Thomas (Spees) Carrington (1868-1940) tarafından 1905’te kurulmuştu. Daha önce Merzifon’daki hastanede görev yapan (1898-1904) Dr. Carrington’ın Üsküdar’da kurduğu Konstantinopolis Amerikan Hastanesi ve Hemşirelik Eğitim Okulu ABD’deki bir komitenin gözetimi altında çalışıyordu. Bu kurumun amacı yoksullara ücretsiz tıbbi ve cerrahi tedavi hizmeti sunmak ve eğitimli hemşire yetiştirmekti. Ne var ki, hastaneyi sürdürmek için gerekli fonları bulmakta güçlük çeken Dr. Carrington 1909 yılında AYMH’den ayrılarak ABD’ye döndü ve hastane de kapandı.

İstanbul’da yeniden bir Amerikan Hastanesi kurma çalışması, ABD Doğu Akdeniz Filosu komutanı Amiral Mark L. Bristol’ün 1918 yılında, “süregelen çatışmaları çözmek ve Amerika’nın çıkarlarını korumak” üzere “Yüksek Komiser” unvanıyla İstanbul’a gönderilmesinden sonra başladı. Bu, Amiral Bristol’ün aynı zamanda ABD büyükelçisi olduğu anlamına da geliyordu.

İstanbul’da bir Amerikan Hastanesi kurma düşüncesi 8 Kasım 1919 tarihinde Amiral Bristol’ün ofisinde yapılan bir toplantıda ortaya atılarak planlama çalışması başlatıldı. Bu girişimde kurucu üye olarak yer almalarını sağlamak ve desteklerini almak amacıyla, bazı Amerikalı iş adamları ile Amerikan Kızılhaç’ı, Yakın Doğu Yardım Komitesi, AYMH, Üsküdar Amerikan Kız Koleji (Constantinople College for Girls) ve Amerikan Konsolosluğu gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıda bir araya getirildi. Toplantıda ayrıca, Türkiye’de hiç hemşire olmadığı için, hastanenin derhal bir hemşirelik okulu kurması da kararlaştırıldı. Hastane, yukarıda anılan beş Amerikan kuruluşunun temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu tarafından yönetilecekti.

20 Mayıs 1920 günü Amerikan Hastanesi polikliniği açıldı; 20 Ağustos 1920 tarihinde de, o günkü adıyla Konstantinopolis Amerikan Hastanesi’nin resmi açılışı gerçekleşti. Hastane, Tramvay Yolu, Çarşıkapı Caddesi, No. 67 adresindeki ahşap bir köşkte faaliyet gösteriyordu. Köşkün sahibi Sultan Abdülaziz’in damadı Mehmed Şerif Paşa’ydı. Bu köşk, 6 metre yüksekliğinde bir duvarla çevrili bahçesinde küçük birkaç müştemilat binası da bulunan üç katlı bir meskendi. Hasta ailelerinin at ve eşekleriyle bahçeye girmelerine izin veriliyor, hastaları iyileşinceye kadar günlerce bu bahçede konaklayabiliyorlardı.

Hastanenin amaçları Amiral Bristol’ün açılış konuşmasında net bir şekilde belirtilmişti: Tüm ırk, din ve milletlere eşit şartlarda sağlık hizmeti vermek; Türkiye’nin bu konudaki acil ihtiyaçlarını giderecek hemşirelerin yetiştirileceği bir hemşirelik okulu kurmak; Amerikalılara, Türklere ve diğer bütün milletlere Amerikan standartlarında sağlık hizmeti verilmesini sağlamak. Amerika Birleşik Devletleri Donanması’ndan ve Amerikan Kızılhaçı’ndan temin edilmiş 78 yatak ve beş hemşireyle faaliyete geçen hastanenin ilk başhekimi olarak Dr. Alden R. Hoover, ilk başhemşire olarak da Annie E. Rothrock atanmıştı. Amerikan Hastanesi Hemşirelik Okulu’nun ilk sınıfı ise, 1920 yılının Eylül ayında 12 öğrenciyle eğitime başladı.

Amerikan Hastanesi’nin değişen adları
 
İdealleri ve ruhu hep aynı kalsa da, Amerikan Hastanesi’nin resmi unvanı tarihi boyunca pek çok kez değişmiştir. Amerikan Hastanesi, 20 Ağustos 1920 tarihinde Amiral Mark L. Bristol tarafından Konstantinopolis Amerikan Hastanesi adıyla kurulmuş ve Osmanlı saltanatının son yıllarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, 1931 yılına kadar bu unvanı taşımıştır. 1930 yılında, Türkiye Cumhuriyeti döneminde şehrin yabancı dillerdeki adının Konstantinopolis yerine İstanbul olarak anılması karara bağlanmıştır. Dolayısıyla, kurumun yeni adı da İstanbul Amerikan Hastanesi olmuştur. 1945 yılında, kurucusu Amiral Mark L. Bristol’ün vefatından sonra, hastanenin adı kendisinin anısına Amiral Bristol Hastanesi olarak değiştirilmiştir... Ancak, halk bu ismi hiçbir zaman benimsememiş, bu nedenle hastanenin adı 1968 yılında yeniden İstanbul Amerikan Hastanesi olmuştur. Son olarak, hastane 1994 yılında Vehbi Koç Vakfı’na devredildikten sonra, resmi unvanı Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi oldu ve bugün de bu ismi taşımaya devam etmektedir.
Warren H. Winkler, ve George D. Rountree, Amerikan Hastanesi (1920-2007), 2 cilt, Amerikan Hastanesi Yayınları, İstanbul, 2012, s. 9

Hastane binasının hızla büyüyen kadro ve artan faaliyet hacmi karşısında yetersiz kalması üzerine Amerikan Hastanesi 1923 yılında, daha önce İngiliz işgal kuvvetleri tarafından kullanılan, Taksim Sıraselviler Caddesi üzerindeki eski Alman Hastanesi binasına taşındı. 1927 yılında ise hastanenin Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu’na dönüştürüldü. Tümü İstanbul’da ikamet eden 12 Amerikalı üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında, ABD’de resmi bir temsilcilik açılması ve hastane için bağış toplamak amacıyla, New York’ta bir Mütevelli Heyeti oluşturulması kararlaştırıldı.

Dr. Hoover’ın kişisel nedenlerle ABD’ye dönmesinden sonra, 1924 yılında başhekimliğe Dr. Wilfred M(cIlvaine) Post getirildi. Dr. Post karısının vefatı üzerine 1926’da ABD’ye dönünce de 1927 yılında bu görevi Dr. Lorrin A(ndrews) Shepard üstlendi. Alman Hastanesi’ndeki kira sözleşmesinin süresinin bitmesi üzerine, Amerikan Hastanesi 12 Mart 1928 günü, Silahhane (Teşvikiye) Caddesi 19 numaradaki dört katlı bir apartmana taşındı. Hemşirelerin yeni yeri ise, hemen yolun karşısındaki Bedrettin Bey Apartmanı’ndaydı.

17 Haziran 1931 tarihinde hükümet, Amerikan Hastanesi’ni bir arsa sahibi olma ve bina inşa etme hakkına sahip bir kurum olarak kabul etti. Amerikan Hastanesi aynı yıl 30 Ekim’de New York’ta, American Hospital of Istanbul, Inc. adını taşıyan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak tescil edildi. ABD’de yürütülen bağış kampanyalarıyla sağlanan kaynaklar, özellikle 1930’ların başlarındaki Büyük Bunalım yıllarında işletme açıklarının kapatılmasında büyük rol oynadı. Mart 1938’de Nişantaşı’ndaki yeni hastane binasının yapımına da gene aynı yoldan sağlanan fonlarla başlanabildi. Yeni bina iki yıldan daha kısa bir sürede tamamlanarak 14 Kasım 1939 günü hizmete açıldı. 1945 yılında hastanenin adı, kurucusunun anısına, Amiral Bristol Amerikan Hastanesi, Hemşirelik Okulu’nun adı da Amiral Bristol Hemşirelik Okulu olarak değiştirildi. Hastanenin yanında inşa edilen Hemşirelik Okulu binası 1950 yılında hizmete girdi. 1956 yılında ise Amerikan Hastanesi Yardım Derneği kuruldu.

1927’den beri başhekim olan Dr. Shepard’ın emekliye ayrılması üzerine, 1957 başında bu göreve Dr. Wilson Swanker getirildi. 1962’de ise başhekimlik görevini Rolf Lium üstlendi. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) Temmuz 1964’teki 250.000 dolarlık yardımı hastanedeki yenileme ve genişleme çalışmalarına destek sağladı. Aynı yıl hastanenin yatak kapasitesinin 250’ye çıkarılması Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından onaylandı. 1966 yılında Vehbi Koç hastane bünyesinde bir kanser (kobalt) pavyonu kurulması için 70.000 dolar bağışta bulundu. Dr. Lium’un kişisel ve ailevi nedenlerle görevden ayrılmasının ardından, Ağustos 1967’de başhekimlik ve genel müdürlüğe yarı zamanlı olarak atanan Dr. Warren H. Winkler bir yıl sonra tam zamanlı olarak çalışmaya başladı.

Reader’s Digest’in sahibi Lila Acheson Wallace’ın altı katlı bir bina yapımı için Amerikan Hastanesi’ne yaptığı 540.000 dolarlık bağışla Temmuz 1971’de yapımına başlanan Barclay Acheson Binası Mart 1973 sonunda hizmete girdi. Finansmanını USAID’in sağladığı yeni Giriş Binası’nın açılışı ise Nisan 1983’te yapıldı. Gene finansmanı USAID tarafından sağlanan 10 katlı poliklinik binasının yapımına Ocak 1985 sonunda başlandı. Mayıs 1985’te Yönetim Kurulu başkanlığına Eli Acıman seçilerek bu görevi üstlenen ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Aynı yıl ABD’deki Houston Methodist Hastanesi’yle bir işbirliği anlaşması imzalandı.

Yeni poliklinik binası 1988 Temmuz’unda hizmete açıldı. 1989’da Eli Acıman’ın görevden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu başkanlığına Rahmi M. Koç seçildi. Aynı yıl Mart ayında Amerikan Hastanesi Vakfı kuruldu. Kasım ayında ise Türkiye’de bir ilk olan Koruyucu Sağlık Merkezi açıldı.

1990 yılında hastanenin yönetim yapısı değişti ve Dr. Winkler başhekimlik görevini sürdürürken, idari müdürlük (1992’de genel müdürlük ve üst yöneticilik-CEO) görevine George D. Rountree getirildi. Ertesi yıl Haziran ayında Vehbi Koç Kanser Merkezi hizmete girdi. 1992 yılında Amerikan Hastanesi bünyesinde Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (bkz. SANERC) kuruldu. Dr. Winkler’ın ayrılması üzerine boşalan başhekimlik görevini Dr. Engin Bazmanoğlu üstlendi (1995).

Gittikçe büyüyen mali sorunların çözümü için hastanenin VKV tarafından devralınmasına karar verildi. 20 Haziran 1994 günü imzalanan sözleşmeyle, American Hospital of Istanbul, Inc.’in yönetim yetkileri yasal olarak VKV’ye devredildi. Sözleşme, hastanenin gayrimenkulünün satılamayacağı, devredilemeyeceği, uzun seneler hastane olarak kullanılacağı gibi koşullar içermekteydi. Satış ve devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte New York Mütevelli Heyeti’nin ve İstanbul’daki Yönetim Kurulu’nun tüm yasal hak ve yetkileri de VKV İdare Heyeti’ne devrediliyordu. Hastanenin ve Amiral Bristol Hemşirelik Okulu’nun VKV’ye resmen devri ise 27 Şubat 1995 tarihinde gerçekleşti. Hastanenin adı da Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi olarak değiştirildi.

Amerikan Hastanesi ve Hemşirelik Okulu’na büyüme ve genişleme için yeterli alan sağlamak amacıyla, Kasım 1995’te, hastanenin bitişiğindeki Güzelbahçe Hastanesi satın alındı. Yenilenen ve bir koridorla ana binaya bağlanan Güzelbahçe Hastanesi, Semahat Arsel ve Dr. Nusret Arsel Binası adıyla hizmete açıldı ve Amerikan Hastanesi’nin bazı birimleri buraya taşındı. Hemşirelik Okulu 1999 yılında, SANERC ise 2004 yılında Koç Üniversitesi’ne devredildi. 

1998 yılında Amerikan Hastanesi, Amerikan Hastaneler Birliği (American Hospitals Association) üyeliğine kabul edildi. Aynı yıl Amerikan Hastanesi ile New York Presbyterian Hastanesi ve Cornell ve Columbia üniversiteleri tıp fakülteleri arasında, tıp eğitimi ve hasta bakımı gibi konularda işbirliği yanında doktor, yönetici, hemşire ve öğrenci değişimini de içeren bir anlaşma imzalandı.

İstanbul’un Anadolu yakasında Amerikan Hastanesi adına hizmet verebilmek amacıyla, Aralık 1997’de Kadıköy’de Med-Amerikan Polikliniği (bugün MedAmerikan Tıp Merkezi[*]) açıldı. Tophane’de bulunan İtalyan Hastanesi Mart 1998’de İtalyan Konsolosluğu ile Amerikan Hastanesi arasında imzalanan anlaşmayla kiralandı ve Agnelli Vakfı’nın da katkısıyla yenilenerek İtalyan Hastanesi Giovanni Alberto Agnelli Binası adıyla, temel işlevi kanser teşhis ve tedavisi olan bir sağlık merkezine dönüştürüldü. 18 Kasım 1999’da açılan hastane yeni yasal engeller yüzünden yeniden kapandı ve ancak Temmuz 2005’te resmen hizmete açıldı. İtalyan Hastanesi karşılaştığı finansal güçlükler nedeniyle Ağustos 2006’da kapatıldı.

Amerikan Hastanesi’nin, Hemşirelik Okulu’nun eski binasının yerinde yapılan yeni ek binası Ekim 1999’da hizmete açıldı. Güzelbahçe Hastanesi binası ise 2000 yılında yıkıldı; yerinde inşa edilen Semahat ve Dr. Nusret Arsel Hemşirelik Okulu binası 2002 yılında tamamlandı.

Ekim 1999’da George D. Rountree genel müdürlük görevinden ayrılmakla birlikte, iş geliştirme danışmanı ve direktörü olarak çalışmayı sürdürdü. Genel müdürlüğe ise Talat Pekelman getirildi. Hastanenin mali sorunlarının gittikçe ağırlaşması üzerine üst yönetimde değişikliğe gidildi ve Mayıs 2001’de genel müdürlüğe vekaleten Dr. Serdar Savaş atandı. Ama finansal sorunların daha da artması karşısında aynı yıl Ekim ayında Dr. Savaş’ın görevine son verildi ve yerine yeniden George D. Rountree getirildi. Başhekimlik görevini de Dr. Ömer Arıkan üstlendi. Hastanede geçerlik kazanan “kârlılık kültürü” programı meyvelerini kısa sürede verdi ve mali sorunların aşılması yönünde önemli gelişme sağlandı.

2002 ve 2005 yıllarında Joint Commission International (JCI) standartlarına uygunluğu teyit eden akreditasyon belgeleri alındı. (JCI belgesi 2015 yılında beşinci kez yenilenmiştir.) 2004 Mart’ında ise Amerikan Hastanesi üç yıl geçerli ISO 14001 belgesini alan ilk özel hastane oldu. Daha önce alınmış olan ISO 9001 sertifikası da üç yıl süreyle yenilendi.

Zekeriyaköy, Kilyos, Maslak, Sarıyer ve çevre semtlerde yaşayanlara sağlık hizmetleri vermek amacıyla kurulan Zekeriyaköy Aile Hekimliği Merkezi Mart 2003’te hizmete açıldı ve 2014 yılı sonuna kadar faaliyetini sürdürdü.

2006 yılı sonunda George D. Rountree’nin genel müdürlük görevinden ayrılması üzerine bu göreve Dr. Evren Keleş getirildi. Dr. Keleş 2008 yılında aynı zamanda başhekimlik görevini de üstlendi.
 
Ağustos 2007’de Muğla Göcek’te, Göcek Belediyesi ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA işbirliğiyle, VKV tarafından Amerikan Hastanesi’ne bağlı olarak açılan Amerikan Marine Polikliniği 2013 yılı sonunda faaliyetine son verdi. Temmuz 2018’de ise Bodrum Amerikan Hastanesi hizmet vermeye başladı.
 
Amerikan Hastanesi günümüzde (2018), 58’i yoğun bakım hastalarına ayrılmış 278 hasta odası, 27 gözlem yatağı ve 12 ameliyathanesi olan, yılda 220.000’in üzerinde hastaya hizmet veren 60.500 metrekarelik tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur. 2014 yılından bu yana Dr. Erhan Bulutcu genel müdür, Dr. İsmail Bozkurt ise başhekim olarak görev yapmaktadır.

Rahmi Koç’tan Amerikan Hastanesi
 
Rahmetli babam Vehbi Koç, uzun seneler Socony Vacuum’un (Mobil) bayii olduğu için, yöneticileriyle her zaman yakın dost olmuştu.

Amerikan Hastanesi’nin Yönetim Kurulu, İstanbul’da bulunan Mobil, Pan American, Uniroyal, J. P. Morgan, American Express gibi yabancı şirketlerin Genel Müdürlerinden ve Amerikan Başkonsolosu’ndan oluşurdu.

Bir gün Mobil Direktörü, Vehbi Koç’tan Amerikan Hastanesi’nin Yönetim Kurulu’na girmesini istemiş, Vehbi Koç da, “benim lisanım da vaktim de yok, oğlum Rahmi M. Koç benim yerime girsin,” demiş. Bu suretle, 1966 senesinde Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu’nda göreve başladım. O gün bugündür, hastane ve sorunları ile yakından ilgilenirim.

Umumiyetle, Yönetim Kurulu Başkanı yabancılardan seçilirdi. 1985 senesinde reklamcı Eli Acıman, ilk Türk İdare Heyeti Başkanı oldu, daha sonra ondan başkanlığı 1989 yılında ben devraldım.

Amerikan Hastanesi’nin Mütevelli Heyeti New York’ta bulunurdu ve orada bir fonu vardı. Ayrıca AID’den (Uluslararası Kalkınma Ajansı) her sene hastaneye mali yardım gelirdi. Bunun dışında, ekipman vs. almak için de New York’taki fondan destek sağlanırdı. Türkiye’deki hayat standardı arttıkça, AID yardımı seneden seneye azaltıldı ve sonunda kesildi.

Hastane, Türkiye’den toplayabildiği yardımlar ve de New York’taki fonun desteği ile bir müddet daha gitti. New York’ta aleyhine açılan bir dava dolayısıyla, senelerdir süren fonunu büyük ölçüde yitirdi ve iflas durumuna girdi. Bunun üzerine, büyük ölçüde benim ısrarım üzerine Vehbi Koç Vakfı, Amerikan Hastanesi’ni 1994 senesinde devraldı.

New York’taki Mütevelli Heyeti ile yapılan anlaşma sonunda, hastanenin gayrimenkulünün satılamayacağı, devredilemeyeceği, uzun seneler hastane olarak kullanılacağı ve buna benzer diğer bazı katı şartlar da kabul edilerek hastane Vehbi Koç Vakfı’na geçti.

Vehbi Koç Vakfı, o zamandan bu yana yüz milyonlarca dolar yatırdı. Yanındaki hastaneyi satın aldı, ilave inşaatlar yaptı, ekipmanları yeniledi ve genç ve dinamik doktorları bünyesine kattı. Hemşirelik Okulu’nu da devralarak hastaneyi bugünlere getirdi.

1999 senesinde Hemşirelik Okulu, 2004 senesinde ise Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (SANERC) yönetimi Koç Üniversitesi’ne devredildi. 2009 yılında hastane, anonim şirkete dönüştürüldü.
Winkler ve Rountree, Amerikan Hastanesi (1920-2007), s. 7
Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi “Operation Room”* Amerikan Hastanesi içinde 2008 yılından beri faaliyet gösteren “Operation Room”, Türkiye’de bir hastane içinde kurulan ilk sanat galerisi olma özelliğini taşımaktadır. Yüz elli metrekare genişliğindeki galeri mekânı yerli ve yabancı sanatçıların sanatın farklı dallarından eserlerine ev sahipliği etmektedir.

Galeride açılan sergiler*

Tanrısal Gücün Elçileri: Antik Çağda Tıp Aletleri (Mart-Mayıs 2008)
Erdoğan Yalav

Camouflage (Haziran-Eylül 2008)
Ekrem Yalçındağ

Daylife (Kasım-Aralık 2008)
Sandra Mann

Still Men Out There (Şubat-Nisan 2009)
Björn Melhus

Materyal Resim (Mayıs-Haziran 2009)
Çeşitli sanatçılar

Peter Kogler Sergisi (Eylül-Ekim 2009)
Peter Kogler

Farklı Yaklaşımlar (Aralık 2009-Şubat 2010)
İzzet Keribar

A/B (Şubat-Mart 2010)
Selçuk Artut

Vakum (Nisan-Haziran 2010)
Metehan Özcan

Shoot (Haziran Ağustos 2010)
Karolin Fişekçi

Yok Yer (Ekim-Kasım 2010)
Burcu Perçin
 
Professore (Aralık 2010-Ocak 2011)
Stephane Graff
 

Minus Feld (Şubat-Mart 2011)
Refik Anadol

 

Baktım sana/Looking back at you (Mayıs-Temmuz 2011)
Gözde Türkkan

 

Tanımsız/Undefined (Temmuz-Eylül 2011)
Engin Konuklu

 

Yolda Sevince Rastladım (Kasım-Aralık 2011)
Akgün Akova

 

Uzamsal bellek (Şubat-Mart 2012)
Canan Dağdelen

 

Wild is the Wind/Rüzgâr Yabanidir (Nisan-Mayıs 2012)
Hayal İncedoğan

 

deus ex machina (Kasım-Aralık 2012)
Korhan Karaoysal

 

İsimsiz (Mart-Nisan 2013)
Osman Kerkütlü

 

Ödünç Alınmış Birliktelik/Borrowed Togetherness (Aralık 2013-Ocak 2014)
Eda Gecikmez

 

İmgenin Gölgesinde Bir An/A Moment in the Shadow of the Image (Nisan-Mayıs 2014)
Burcu Orhon

 

Tuhaflıklar Anı/Curious Moments (Eylül-Kasım 2014)
Ferhat Özgür

 

Geri Bak/Turnaround (Ocak-Mart 2015)
İrem Sözen

 

Teselli İlacı/Placebo Effect (Nisan-Mayıs 2015)
Ali Cabbar

 

Siste: Yüzen buzullar ve yaban domuzlar (Haziran-Ağustos 2015)
Ülgen Semerci ve Burcu Yağcıoğlu

Yaban Makinsan/Savage Humanchine (Aralık 2015-Şubat 2016)
Bora Başkan

 

Sami, güzel melek (Mart-Nisan 2016)
Sami Baydar

Sainte-Anne Desenleri (Haziran-Ağustos 2016)
Fikret Muallâ

Estetik Müdahale (Kasım 2016-Ocak 2017)
Özgül Arslan

Ağlak Muğlak/The Ambiguous Whiner (Mart-Mayıs 2017)
Metin Üstündağ

Yüzey Yığını ya da Maden Dağı/Surface Heap or Metal Mountain (Haziran-Ağustos 2017)
Furkan Temir

in-finite (Ekim-Aralık 2017)
Julie Upmeyer

Eğik/Oblique (Şubat-Nisan 2018)
Pavlos Nikolakopoulos 

Değil-Orada Değil (Haziran-Temmuz 2018)
Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri

*Sergilerin katalogları yayımlanmıştır.

Bazı Amerikan Hastanesi yayınları
Bahar, Mois, Amerikan Hastanesi Yoğun Bakım Tarihi, 2018
Çerezci, Önder vö, El Rehabilitasyonu, 2013
Ergin, N. Tan, Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında İleri Teknoloji, ty
Eroğlu, Egemen, Erkek Sünneti, İnsanlık Tarihindeki Hikâyesi, 2011
Güllüoğlu, Bahadır, Elvin Aydın ve Vivi Soryano, Meme Kanseriyle Baş Etme Rehberi, 2011
Koç, Rahmi M., Alaska, 2013
Koç, Rahmi M., Nazenin IV ile Devr-i Âlem, 2009
Koç, Rahmi M., Sergüzeşttir Seyahatnamem, 2009
Özer, Ali Fahir, Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı ve Dinamik Stabilizasyon, 2011
Winkler, Warren H. ve Rountree, George D., Amerikan Hastanesi (1920-2007)/American
Hospital (1920-2007), 2012
Yalav, Erdoğan, Yaratıcı Gücün Sanatkarları “Cerrahlar”, 2018
Yeşilada, Erdem, Doğadan Gelen Sağlık, Bitki Çayları, 2011
Yıldırım, Ferda Maden, Çifte Mucize Çifte Sorumluluk, Çoğul Gebelik, 2007
  Başhekim   Genel Müdür   Mesul Müdür
YILLAR İSİM YILLAR İSİM YILLAR İSİM
1920-1924 Dr. Alden R. Hoover        
1924-1926 Dr. Wilfred Post     1938-1947 Dr. Aziz Fikret Derlen
1927-1957 Dr. Lorrin A. Shepard     1947-1964 Dr. Nevzat Yeğinsu
1957-1961 Dr. Wilson Swanker     1964-1978 Dr. Erotoklis Prifti
1962-1966 Dr. Rolf Lium     1978-1985 Dr. Haluk Aker
1967-1994 Dr. Warren H. Winkler 1967-1990 Dr. Warren H. Winkler 1985-1994 Dr. Gürhan Ünlütürk
1995-2001 Dr. Engin Bazmanoğlu     1995-2002 Dr. Engin Bazmanoğlu
2001-2003 Dr. Ömer Arıkan 1990-1999 George D.Rountree 2002-2003 Dr. Ömer Arıkan
2003-2006 Dr. Teoman Dal 1999-2001 Talat Pekelman 2003-2008 Dr. Satia Advan
2006-2008 Dr. Satia Advan (Vekil) 2001 Serdar Savaş (Vekil) 21.01.2008-17.10.2008 Dr. Evren Keleş
2008-2010 Dr. Evren Keleş 2001-2006 George D. Rountree 2008-2010 Dr. Ömür Erçelen
2010-2014 Dr. Ömür Erçelen 2007-2014 Dr. Evren Keleş 2010-2014 Dr. Erdal M. Aksoy
2014- Dr. İsmail Bozkurt 2014-... Dr. Erhan Bulutcu 2014-... Dr. İsmail Bozkurt
Abadan Unat, Nermin

2012 yılında eğitim alanında verilen Vehbi Koç Ödülü’nü alan siyaset bilimci.

İNCELE